Σάββατο 25 Ιουνίου 2011

Σύντομα συνεταιριστικάτου Λουκά Μπρέχα*


Ιταλία
Το 1986 οι 3 ομοσπονδίες (Legacoop, Confcoop και AGCI), δημιουργήσαν την Cooperazione Finanza Impresa για να διαχειριστούν συλλογικά το ταμείο του 3% (θεσμοθετιμένο κοινό ταμείο κάθε συνεταιρισμού. Το 2003, η CFI έχει επαναπροσδιορίσει και επεκτείνει την στρατηγική της : χρηματοδοτεί την έναρξη λειτουργίας, ανάπτυξη, την εδραίωση και την επαναλειτουργία συνεταιρισμών.
(Στοιχεία από την έκθεση SCE FINAL STUDY PART II NATIONAL REPORTS η οποία παραδόθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τους Συνεταιρισμούς Ευρώπης) στο FINAL CONFERENCE OF THE SCE PROJECT BRUSSELS τις 5 Οκτωβρίου του 2010. Περιγραφή όλων των συνεταιριστικών νομοθεσιών στην ΕΕ σελίδα 696.

Γαλλία
Η Credit Cooperatif στηρίζει τη μετάβαση των εταιρειών στο συνεταιριστικό μοντέλο.
Στις 15 Δεκεμβρίου, η Γαλλική Συνεταιριστική Τράπεζα, Credit Cooperatif υπέγραψε συμφωνία με την Συνομοσπονδία Εργαζομένων Συνεταιρισμών SCOP και την οργάνωση στήριξης της Ένωσης των ΜΜΕ την APERE, για να παρέχει υποστήριξη σε απερχόμενους επιχειρηματίες που αναζητούν διάδοχα σχήματα, ζητώντας τους να εξετάσουν το συνεταιριστικό μοντέλο ως ένα ομαλό τρόπο μετάβασης της εταιρείας στους υπαλλήλους.
Η Credit Cooperatif το θεωρεί ως έναν τρόπο για να διατηρήσουν οι εργαζόμενοι την εργασίας τους, αλλά και για να εξασφαλιστεί η μεταβίβαση της επιχειρηματικής γνώσης. Λαμβάνοντας υπόψη της τις δημογραφικές μεταβολές στη Γαλλία, χιλιάδες επιχειρηματίες των ΜΜΕ θα αποσυρθούν στα επόμενα 10 έτη. Οι συνεταιρισμοί των εργαζομένων θεωρούνται ως μια επιλογή που οι συνταξιοδοτούμενοι επιχειρηματίες θα πρέπει να εξετάσουν σοβαρά. Η Credit Cooperatif θα παράσχει την όποια οικονομική στήριξη στους νέους συνεταιρισμούς, ενώ οι άλλοι συνεργάτες θα μεταδώσουν την απαραίτητη τεχνογνωσία. Για τις επιχειρήσεις που περνούν στο συνεταιριστικό μοντέλο προβλέπεται ένα φωτεινό μέλλον στη Γαλλία. Βλέπε www.scop.coop/p1176_! FR.htm
(Σελίδα 14 ελληνικής έκδοσης ICA Ανασκόπηση
Σχόλιο: Πόσο σημαντική θα ήταν άραγε η ύπαρξη μιας πραγματικής νομοθεσίας στην χώρα μας, όπου μεταξύ των άλλων θα προέβλεπε μέρος του πλεονάσματος των Συνεταιρισμών να δινόταν για την συνεταιριστική προώθηση και δημιουργία συνεταιρισμών ? Πόσες νέες δουλείες με δίκαιη διανομή σύμφωνα με την εργασίας τους θα άνοιγαν τώρα στον καιρό της κρίσης ?

Ισπανία
Χώρα των Βάσκων και παντού όπου έχουν μια σοβαρή συνεταιριστική Νομοθεσία
Φορολογικό καθεστώς – πλεόνασμα (πλεόνασμα = τα χρήματα από συναλλαγές μελών με τον συνεταιρισμό τους).
Οι συνεταιρισμοί, ανεξαρτήτως του οικονομικού χαρακτηρισμού τους, θα έχουν το χαρακτήρα χονδρεμπόρων, καθώς θα εφαρμόζονται σε αυτούς οι αντίστοιχες τιμές και τιμολόγια, θα μπορούν να πωλούν λιανικώς ως έμποροι λιανικής στη διανομή ή πώληση.
Δεν θα θεωρούνται πωλήσεις οι παραδόσεις αγαθών ή οι παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούν οι συνεταιρισμοί στα μέλη τους είτε παρέχονται από τους ίδιους ή αποκτώνται από τρίτους προς εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών τους.
(Άρθρο 138 του Βασκικού συνεταιριστικού Νόμου, όπως ισχύει σε όλες τις συνεταιριστικές νομοθεσίες και στον δικό μας παλαιότερο συνεταιριστικό νόμο (602/1916))
Σχόλιο: Με μια τέτοια νομοθεσία ας φτάσουν το ΦΠΑ και στο 60%, τα χρήματά μας θα πάνε για την εξυπηρέτηση των κοινών αναγκών μας και όχι στα Ταμεία των Δανειστών.

* Ο Λουκάς Μπρέχας είναι ΕΤΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μέλος του Δικτύου ΚΑΠΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου