Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014

Το αγγλικό ντοκιμαντέρ "Social Economy for a better Greece"

Το αγγλικό ντοκιμαντέρ με τίτλο "Social Economy for a better Greece" (Κοινωνική Οικονομία για μια καλύτερη Ελλάδα), παρουσιάζει το μη-κερδοσκοπικό συνεταιριστικό παντοπωλείο "Βίος Coop", ως ένα παράδειγμα κοινωνικής οικονομίας, λέγοντας ότι αντιπροσωπεύει μια από τα κάτω προσπάθεια αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης και ανοικοδόμησης μιας καλύτερης Ελλάδας.

Αναφορά γίνεται επίσης στην ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο., στην Κίνηση 136 και στο δημοψήφισμα για το νερό, στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας κλπ.

Η παραγωγή είναι του MINCA Living In, London, UK, 2014