Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017

Ενεργειακοί συνεταιρισμοί για τις εταιρείες ή για την κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία;

Κριτική στο σχέδιο νόμου για τις Ενεργειακές Κοινότητες από την ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
22.6.2017

To σχέδιο νόμου για τις «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις», για το οποίο ορίστηκε δημόσια διαβούλευση  λίγων ημερών από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τώρα κλείνει οριστικά τη Δευτέρα 26.6, δυστυχώς -σύμφωνα με την ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο.- δεν ανταποκρίνεται σε όσα τόσο καιρό προσδοκούσαν οι πολίτες που επιζητούν την ενεργειακή στροφή σε ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και την ενίσχυση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
Η κατ’ αρχήν θετική νομοθετική πρωτοβουλία θα μπορούσε να δώσει τεράστια ώθηση στην ανάπτυξη των ενεργειακών συνεταιρισμών, όπως συνέβη σε άλλες χώρες. Τελικά, όμως, όχι μόνο δίνει συντριπτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις μεγάλες ανώνυμες εταιρείες που έχουν άδεια λειτουργίας στο σύνολο της επικράτειας αλλά αποτελεί και τη μεγαλύτερη δυνατή προσφορά που θα μπορούσε να γίνει προς τον ιδιωτικό κερδοσκοπικό τομέα της ενέργειας.
Οι μεγάλες ανώνυμες εταιρείες και πολυεθνικές, αξιοποιώντας την πρόβλεψη ότι μέλη μιας «Ενεργειακής Κοινότητας» μπορούν να είναι και «νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου», μπορούν να στήσουν κερδοσκοπικές «Ενεργειακές Κοινότητες» παντού, και σε συνδυασμό με τον Ν. 1667/86, να μοιράζουν τα κέρδη τους χωρίς να αλλάξουν τίποτε από τον κερδοσκοπικό χαρακτήρα τους.
Αντίθετα, οι «Ενεργειακές Κοινότητες» περιορίζονται ασφυκτικά με τρείς τουλάχιστον τρόπους: α) γεωγραφικά, β) σε ότι αφορά τα μέλη τους και σε γ) σε ότι αφορά τα ανώτατα όρια εγκατεστημένης ισχύος.
Επιπλέον, το σχέδιο νόμου ενώ απλώνει το χαλί να περάσει το μεγάλο ιδιωτικό κερδοσκοπικό κεφάλαιο και περιορίζει ασφυκτικά τις «Ενεργειακές Κοινότητες», στο άρθρο 10 προβλέπει οικονομικά κίνητρα που μόνο σε μη κερδοσκοπικά εγχειρήματα Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας θα δικαιολογούνταν να παρέχει.
Συμπερασματικά, οι βασικές προβλέψεις των άρθρων 1, 2, 4 και 10 του σχεδίου νόμου πρέπει να αναιρεθούν, με τον αποκλεισμό των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ως μελών των «Ενεργειακών Κοινοτήτων». Αν δεν συμβεί αυτό, καλύτερα να αποσυρθεί συνολικά το Σ/Ν, αφού ο ιδιωτικός κερδοσκοπικός τομέας της ενέργειας μπορεί να συνεχίσει και χωρίς νέα εργαλεία να έρχεται σε σύγκρουση με τις τοπικές κοινωνίες και την αειφόρο προοπτική.  

Η ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο κατέθεσε έγκαιρα τις αναλυτικές προτάσεις της. 

Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017

Οι προτάσεις της ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο. για το προσχέδιο νόμου "Ενεργειακές Κοινότητες"

Οι προτάσεις της ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο. (Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία) για το προσχέδιο νόμου "Ενεργειακές Κοινότητες"

Γενικές εισαγωγικές παρατηρήσεις :

Α. Από τη συνδυαστική εξέταση του άρθρου 1,
·         στην 1η παραγρ. του οποίου αναφέρεται ότι "Είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 2", ενώ
·         στην 3η παραγρ. αναφέρεται ότι "Οι Ε.Κοιν. επιδιώκουν οικονομικό οφέλος..."

με το άρθρο 2,
·         όπου στην παραγρ. 1.β, προβλέπεται ότι μέλη μιας Ε. Κοιν. μπορούν να είναι και "νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου"
·         στην παραγρ. 2.α και γ, προβλέπεται στον ελάχιστο αριθμό μελών να είναι και "νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου"
·         και στην παραγρ. 4. προβλέπεται ότι : "Στην περίπτωση που τα μέλη της Ε.Κοιν. είναι τουλάχιστον 15 και το 50% συν ένα εξ΄αυτών είναι φυσικά πρόσωπα, δύναται στο καταστατικό να ορίζεται ότι η Ε.Κοιν. είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ότι επιτρέπεται η διανομή κερδών",

προκύπτει ότι οι μεγάλες ανώνυμες εταιρείες που έχουν ήδη άδεια λειτουργίας στο σύνολο της επικράτειας, μπορούν να στήσουν "Ενεργειακές Κοινότητες" παντού, να αξιοποιήσουν το νόμο αυτό σε συνδυασμό με το Ν.1667/86, χωρίς να αλλάξουν τίποτε από τον κερδοσκοπικό χαρακτήρα τους.

Β. Το άρθρο 4 περιορίζει γεωγραφικά τις δραστηριότητες της Ε. Κοιν. εντός της περιφερειακής ενότητας που βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν." ή "ή εντός όμορης περιφερειακής ενότητας", ή το πολύ εντός της περιφέρειας της έδρας της Ε. Κοιν.

Γ. Το άρθρο 10 προβλέπει οικονομικά κίνητρα, όπως "ειδικές προϋποθέσεις και όρους προνομιακής συμμετοχής ή εξαίρεσης από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών"... απαλλαγές "από την καταβολή του μέρους του ειδικού τέλους"..." από την υποχρέωση καταβολής του Ετήσιου τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας"..."μείωση του απαιτούμενου ύψους της εγγυητικής επιστολής ...κατά 50%"..."μείωση του απaιτούμενου εταιρικού κεφαλαίου από 600.000 σε 60.000 ευρώ"..."μειωμένα ποσά εγγυήσεων για την εγγραφή στα μητρώα συμμετεχόντων  στο πλαίσιο των σχετικών Συμβάσεων Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) και Διαχείρισης των ηλεκτρικών δικτύων αντίστοιχα"... κλπ. κλπ.

Οι προβλέψεις αυτές όχι μόνο δίνουν συντριπτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις μεγάλες ανώνυμες εταιρείες που έχουν άδεια λειτουργίας στο σύνολο της επικράτειας, έναντι των Ε. Κοιν., αλλά αποτελούν και τη μεγαλύτερη δυνατή προσφορά που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς προς τον ιδιωτικό κερδοσκοπικό τομέα της ενέργειας.

Θεμελιώδης πρόταση - θέση :

Οι βασικές αυτές προβλέψεις των άρθρων 1, 2, 4 και 10 του Σ/Ν, αν δεν αναιρεθούν, με τον αποκλεισμό των νομκών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ως μελών των Ενεργειακών Κοινοτήτων, καλύτερα να αποσυρθεί συνολικά όλο το Σ/Ν ή να ονομαστεί "μια ακόμη μεγάλη προσφορά προς τον ιδιωτικό κερδοσκοπικό τομέα της ενέργειας".


Οι παρακάτω προτάσεις στα επιμέρους άρθρα του Σ/Ν γίνονται υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποκλειστεί τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου από το Σ/Ν συνολικά.

Άρθρο 1,  Ορισμός - Σκοπός

παρ. 1. ..."Είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με εξαίρεση" ...
παρ. 3.  "Οι Ε.Κοιν. επιδιώκουν οικονομικό οφέλος μέσω της δραστηριοποίησης στους τομείς"...

Πρόταση 1η : δημιουργεί σύγχιση το ότι από τη μια λέει "μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα" και από την άλλη "επιδιώκουν οικονομικό όφελος".  Πιό σαφές και ξεκάθαρο θα ήταν να υιοθετηθούν οι αρχές της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας (ICA), οι οποίες διαχωρίζουν τα "πλεονάσματα", που παράγονται από τις συναλλαγές των μελών με το συνεταιρισμό,  από τα "κέρδη", που παράγονται από τις συναλλαγές του συνεταιρισμού με τα μη μέλη. 
Ο διαχωρισμός αυτός λύνει και το πρόβλημα που δημιουργεί την ανάγκη για την εξαίρεση της παραγρ. 4 του Άρθρου 2.


Άρθρο 2,  Μέλη Ενεργειακής Κοινότητας

παραγρ. 3. : "Τουλάχιστον το 75% των μελών πρέπει να σχετίζονται με τον τόπο στον οποίο βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν."

Πρόταση 2η : Ο γεωγραφικός περιορισμός συγκεκριμένα στους συνεταιρισμούς αποτελεί ιδιαίτερη μεταχείριση σε βάρος τους σε σχέση με τις ιδιωτικές εταιρείες που δεν έχουν τέτοιο περιορισμό. Πρέπει να αφαιρεθεί, αλλιώς είναι ρύθμιση που εξασφαλίζει την υπεροχή της ιδιωτικής κερδοσκοπικής πρωτοβουλίας στον τομέα της ενέργειας, αποκλείοντας τις ενεργ. κοινότητες από έργα μεσαίας και μεγάλης κλίμακας.

παραγρ. 4. : η 1η επισήμανση λύνει το πρόβλημα της πρόσθετης σύγχισης που προκαλεί αυτή η παράγραφος. Οι ενεργειακές κοινότητες δεν πρέπει να λειτουργούν σε βάρος των πολιτών τους μοιράζοντας κέρδη που αποκόμισαν από αυτούς.

Πρόταση 3η : Περιορισμένη διανομή πλεονασμάτων μπορεί να επιτρέπεται, όπως επίσης και περιορισμένη επιστροφή κερδών στη τοπική κοινότητα που τα παρήγαγε. Όχι κέρδη των μελών του συνεταιρισμού που δεν παρήγαγαν τα ίδια.

Άρθρο 3,  Συνεταιριστικές Μερίδες Ενεργειακής Κοινότητας

παραγρ. 3. "Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για μεταβίβαση συνεταιριστικής μερίδας καταχωρείται στο Μητρώο Ε.Κοιν. του Γ.Ε.Μ.Η." 

Πρόταση : να προστεθεί "στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης και για το σύνολο της περιόδου".


Άρθρο 6,  Διάθεση κερδών

Η αναφορά μόνο σε κέρδη, η έλλειψη διαχωρισμού πλεονασμάτων - κερδών, και η συνεπαγόμενη μη πρόβλεψη περιορισμένης διανομής πλεονασμάτων στα μέλη και κερδών στους παραγωγούς τους, που είναι τα μη μέλη και η τοπική κοινότητα που συναλλάσσονται με την ενεργ. κοιν., είναι προβλέψεις που περιορίζουν τις δυνατότητες ενίσχυσης και ανάπτυξής τους, περιορίζοντας τα κίνητρα συμμετοχής των πολιτών στην ενεργ. κοιν. ως μελών και τη συναλλαγή των πολιτών μαζί της ως μη μελών.

Πρόταση 5η : Πρόβλεψη περιορισμένης διανομής πλεονασμάτων στα μέλη και περιορισμένης διανομής κερδών στα μή μέλη της ενεργ. κοιν.  ανάλογα με τις συναλλαγές τους με αυτήν.


Άρθρο 8,  Μητρώο Ε.Κοιν. – Δικαιολογητικά

παραγρ. 2. : ... "σε περίπτωση μερικής καταβολής ή μη καταβολής από μέλος ή μέλη του συνεταιριστικού κεφαλαίου, η προσωρινή διοικητική επιτροπή ή το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει και κωδικοποιημένο κείμενο του ισχύοντος καταστατικού που περιλαμβάνει αντίστοιχη μείωση του συνεταιριστικού κεφαλαίου και των συνεταιριστικών μερίδων".

Πρόταση 6η : Η πρόβλεψη πρέπει να αφαιρεθεί τελείως. Στην Ελλάδα της κρίσης είναι υπερβολή να γίνεται μείωση του συνεταιριστικού κεφαλαίου σε ένα 3μηνο, όταν είναι γνωστό ότι η συγκέντρωση του ελάχιστου κεφαλαίου των 100 ευρώ ανα μερίδα καταβάλλεται με δυσκολία και σε αρκετές μηνιαίες δόσεις.

Άρθρο 10,  Οικονομικά κίνητρα και μέτρα στήριξης των Ε.Κοιν.

παραγρ. 1 : "Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που ισχύει κατά το χρόνο σύστασης της Ε.Κοιν. παραμένει σταθερός για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών".

Στις επενδύσεις μονάδων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, ο χρόνος απόσβεσης χωρίς επιδοτήσεις ξεπερνάει πάντα την πενταετία και κυμαίνεται από 8 έως 15 χρόνια. 

Πρόταση 7η : Η σταθερότητα του συντελεστή φορολογίας να παραμένει για τουλάχιστον 10 χρόνια.

παραγρ. 2 : "Οι Ε.Κοιν. δύνανται να εντάσσονται στο ν.4399/2016 (Α΄ 117) όπως ισχύει, εφαρμοζομένων αναλογικά των διατάξεων του νόμου αυτού για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν.4430/2016 (Α’ 205), καθώς και σε άλλα προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους σκοπούς τους".

Ο Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 είναι κομμένος και ραμμένος στα μέτρα της ιδιωτικής κερδοσκοπικής οικονομίας και εκτιμάται ότι θα απορροφήσει για μια ακόμη φορά πάνω από το 95% των δημόσιων ενισχύσεων.
Με την πρόβλεψη αυτή, σε συνδυασμό με τις παραπάνω γενικές εισαγωγικές παρατηρήσεις, προβλέπεται στον τομέα της ενέργειας, να αφαιρεθούν ακόμη και τα ψίχουλα που ήταν να δοθούν για την ανάπτυξη των ΑΠΕ μέσω της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ), για να δοθούν και πάλι στον ιδιωτικό κερδοσκοπικό τομέα.

Πρόταση 8η : Οι Ε.Κοιν. δύνανται να εντάσσονται στο ν.4399/2016 (Α΄ 117) όπως ισχύει καθώς και σε άλλα προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους σκοπούς τους, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Φορέων ΚΑΛΟ του ν.4430/2016 (Α’ 205).

Η ίδια πρόταση (8η) ισχύει και για όλες τις παραγράφους - 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, - οι οποίες αφορούν στα οικονομικά κίνητρα και μέτρα στήριξης των Ε. Κοιν., ώστε αυτά να μην είναι στην πράξη "μια ακόμη μεγάλη προσφορά στον ιδιωτικό κερδοσκοπικό τομέα της ενέργειας".

παραγρ. 11. : " Με την ανωτέρω υπουργική απόφαση δύναται να διαφοροποιείται ο τρόπος συμψηφισμού βάσει του μεγέθους των σταθμών, του επιπέδου τάσης σύνδεσης και των ειδικότερων χαρακτηριστικών των τιμολογίων κατανάλωσης. Με την ίδια απόφαση, με μέγιστο όριο τα 500 kW για τους σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., ορίζονται τα ανώτατα όρια εγκατεστημένης ισχύος, διαφοροποιημένα ανά ηλεκτρικό σύστημα διασυνδεδεμένο ή αυτόνομο",...

Το όριο των 500 kW αποτελεί σημαντικό περιοριστικό παράγοντα τόσο από άποψη ισχύος – ενέργειας όσο και πλήθους μελών που μπορούν να συμμετέχουν σε μια Ε.Κοιν.  Για παράδειγμα, για ένα Φ/Β σύστημα με Virtual Net Metering, αυτό θα αντιστοιχούσε στην κατανάλωση περίπου 100 μελών.  Από την άλλη, υπάρχει πλήθος περιοριστικών παραγόντων που έχουν να κάνουν με τη διαθέσιμη έκταση, με την ικανότητα του δικτύου να απορροφήσει ισχύ από στοχαστική πηγή ενέργειας κλπ, με την απόσταση της εγκατάστασης από το δίκτυο. Συνεπώς η εισαγωγή ακόμη ενός ορίου χωρίς ουσιαστικό λόγο αποδυναμώνει ακόμη περισσότερο τις Ε.Κοιν.

Πρόταση 9η : Δεν πρέπει να μπαίνει όριο. Αν είναι οπωσδήποτε να τεθεί δεν πρέπει να είναι κάτω των 5 MW.


Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ε.Α.Π. στην Κ.ΑΛ.Ο.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο προσφέρει ένα νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην "Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία", με την φοίτηση να ξεκινάει την 1η Οκτωβρίου 2017 (αιτήσεις μέχρι 10 Ιουλίου 2017).

Το Πρόγραμμα έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα καθώς περιλαμβάνει ένα συνδυασμό της πλειονότητας των κοινωνικών επιστημών και πιο συγκεκριμένα των Οικονομικών, της Κοινωνιολογίας, της Πολιτικής Επιστήμης, της Νομικής Επιστήμης, της Γεωγραφίας και της Ψυχολογίας. Σε γνωσιακό επίπεδο έχει διττή στόχευση, τόσο ακαδημαϊκή όσο και εφαρμοσμένη - πρακτική. Στοχεύει, λοιπόν, αφενός στην παροχή εξειδικευμένης θεωρητικής και ερευνητικής γνώσης σε ένα διεθνώς ραγδαία αναπτυσσόμενο επιστημονικό πεδίο και αφετέρου στην παροχή εξειδικευμένης πρακτικής, εμπειρικής και εφαρμοσμένης γνώσης.

Ως αποτέλεσμα της διττής στόχευσής του το ΠΜΣ φιλοδοξεί να δημιουργήσει στελέχη που θα έχουν την απαιτούμενη γνώση προκειμένου είτε να συνεχίσουν τη θεωρητική και εμπειρική επιστημονική έρευνα, είτε να εφαρμόσουν άμεσα τις αρχές, αξίες και πρακτικές της ΚΑΟ συστήνοντας οι ίδιοι εγχειρήματα κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας ή αναβαθμίζοντας τη λειτουργία ήδη υπαρχόντων εγχειρημάτων, παρέχοντας συμβουλές σε όσους θέλουν να τα συστήσουν, σχεδιάζοντας την τοπική ανάπτυξη της ΚΑΟ ή στελεχώνοντας την τοπική, περιφερειακή και κεντρική διοίκηση και τις δομές υποστήριξης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Πληροφορίες στη διεύθυνση:
https://www.eap.gr/el/programmata-spoudwn/444-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CE%B3%CF%85%CE%B1-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1/5415-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CE%B3%CF%85%CE%B1-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%BF

Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ της Πανελλαδικής Δικτύωσης συνεργατικών εγχειρημάτων Κ.ΑΛ.Ο., Αθήνα, 11.6.2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΏΝ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


            Η Συνεργατική Κ.ΑΛ.Ο. δυναμώνει και αναπτύσσεται μέσα από δικτυώσεις με άλλα εγχειρήματα. Eίναι ένας τρόπος λειτουργίας που επιδιώκουμε να εμπνεύσει και να επηρεάσει και άλλους τομείς της οικονομίας.

            Συντονιζόμαστε για να δημιουργήσουμε ένα χώρο συνεύρεσης, ανταλλαγής πρακτικών, συνεργασιών και αυτοθέσμισης που θα προωθήσουν την υπόθεση της Κ.ΑΛ.Ο σε όλη την κοινωνία.

            Η Κ.ΑΛ.Ο συντίθεται από πολυποίκιλα ρεύματα και κινήματα όπως αυτό του Συνεταιριστικού κινήματος, της Ομότιμης παραγωγής, των Κοινών, των Πόλεων σε μετάβαση, του Ελεύθερου λογισμικού,  της Εργατικής αυτοδιαχείρισης, της Αυτάρκειας, της Κοινωνικά υποστηριζόμενης γεωργίας και είναι ικανή να βάλει το λιθαράκι της στο χτίσιμο μιας κοινωνικής αλλά και υλικής δύναμης, για μια κοινωνία όπου ο άνθρωπος θα μπαίνει πάνω από τα κέρδη.

Συγκροτούμε την Πανελλαδική Δικτύωση ΚΑΛΟ ως χώρο που:

ü   Ομάδες και εγχειρήματα με κοινό όραμα συναντιούνται και δικτυώνονται
ü   Ενισχύονται οι συνεργασίες και οι συνέργειες μεταξύ τους έτσι ώστε να ενισχυθεί η αγορά της Κ.ΑΛ.Ο
ü   Διαμορφώνονται ομάδες εργασίας για θέματα που αφορούν την Κ.ΑΛ.Ο
ü   Συμβάλλει στην ενδυνάμωση της φωνής της Κ.ΑΛ.Ο και στη διαμόρφωση πολιτικών
ü   Ενισχύει την ορατότητα του οικοσυστήματος της  Κ.ΑΛ.Ο
ü   Συμβάλει στη διάδοση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας ως μίας επιλογής υπαρκτής για το σύνολο της οικονομίας
ü   Στοχεύει στη διαμόρφωση ευέλικτης νομικής μορφής, η οποία θα επιτρέπει τη συμμετοχή όλων των ρευμάτων και κινημάτων ΚΑΛΟ, όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω.

Οι βασικές μας αρχές:

ü  Ελεύθερη και εθελοντική συμμετοχή: χωρίς διακρίσεις ή εμπόδια σύμφωνα με τις αξίες και τους σκοπούς του εγχειρήματος.
ü  Δικαιοσύνη – Ισότητα:  Τα εγχειρήματα να προωθούν την κοινωνική δικαιοσύνη και την ισότητα μεταξύ των μελών τους έχοντας το κάθε μέλος μία ψήφο ανεξαρτήτως της οικονομικής τους συμμετοχής.
ü  Εργασιακή ισορροπία: γίνεται προσπάθεια για υπέρβαση της λογικής των εξαρτημένων σχέσεων εργασίας μέσω της ενδυνάμωσης των μελών. Η  προώθησης της συνεργατικής συνείδησης, της συνευθύνης και της οικονομικής δημοκρατίας είναι μια μόνιμη διαδικασία.
ü  Συλλογικό όφελος: Ο στόχος του εγχειρήματος  είναι η παραγωγή οφέλους για το σύνολο των εργαζομένων και των μελών που συμμετέχουν αλλά και για την κάλυψη αναγκών ( οικονομικών/ περιβαλλοντικών/ πολιτιστικών ) της τοπικής κοινωνίας, προωθώντας την ισότιμη ένταξη των εργαζομένων ως μελών.
ü  Κοινωνική και περιβαλλοντική δέσμευση:  Οι δραστηριότητες των εγχειρημάτων να έχουν σκοπό το κοινωνικό όφελος και όχι το κέρδος. Το κοινωνικό όφελος να πηγάζει από την κύρια δραστηριότητα και να σέβεται τα κοινωνικά, εργασιακά και πολιτικά δικαιώματα.
ü  Αυτονομία στις αποφάσεις:  Τα εγχειρήματα Κ.ΑΛ.Ο είναι αυτόνομα και ελεγχόμενα από τα μέλη τους. Η σύναψη συμφωνιών (των οικονομικών συμπεριλαμβανομένων) με άλλους οργανισμούς γίνονται στο βαθμό που διασφαλίζουν τα παραπάνω.
ü  Δημοκρατική εσωτερική οργάνωση: Το εγχείρημα λειτουργεί στη βάση των αποφάσεων της συνέλευσης η οποία αποτελεί και το αποφασιστικό όργανο του εγχειρήματος. Η ισοψηφία στο δικαίωμα λήψης αποφάσεων, ο έλεγχος του εγχειρήματος από τα μέλη του, ο αυτοέλεγχος των μελών, ο δημοκρατικός σχεδιασμός στον καταμερισμό εργασίας και ο ρόλος της συνεχούς εκπαίδευσης για να διαμορφώνονται οι δυνατότητες για τα παραπάνω είναι βασικές προϋποθέσεις για την εμβάθυνση των δημοκρατικών πρακτικών.
ü  Συνεργασία μεταξύ εγχειρημάτων και διαφάνεια στις συναλλαγές: Προωθείται η συνεργασία και η μόνιμη δικτύωση μεταξύ των φορέων στη βάση της αναδιαμόρφωσης των οικονομικών ροών. Η διάδοση της συλλογικής γνώσης και των πρακτικών είναι βασική προτεραιότητα των δικτυώσεων όπως περαιτέρω στήριξη για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος έτσι ώστε να παραμένουν τα εγχειρήματα βιώσιμα και κοινωνικά ανταποδοτικά.
Σύνδεση και συνεργασία με πανευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα ΚΑΛΟ : Προωθείται η συνεργασία και δικτύωση με ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα ΚΑΛΟ, ώστε να υπάρχει διάχυση καλών πρακτικών που έχουν αναπτυχθεί εκτός Ελλάδας, καθώς και ανάπτυξη συνεργασιών που θα ενισχύουν την ΚΑΛΟ και στη χώρα μας.

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2017

Κυριακή 11 Ιουνίου 2017

Σύγχρονες τάσεις για τους ενεργειακούς συνεταιρισμούς

"Δημιουργώντας ένα ευνοϊκό θεσμικό περιβάλλον για τους ενεργειακούς συνεταιρισμούς: σύγχρονες τάσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη" ήταν το θέμα συζήτησης, που έγινε στο πλαίσιο του 4ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας, Αθήνα (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο), 10.6.2017 . Διοργάνωση Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ, ΠΡΩΣΚΑΛΟ, Sustainable Energy Youth Network
Παρεμβάσεις:
Δημήτρης Κιτσικόπουλος, Ενεργειακός Συνεταιρισμός Electra
Τάκης Γρηγορίου, Greenpeace
Εκπρόσωπος, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
Γιώργος Κονταξής,Ενεργειακή Συνεταιριστική Εταιρία Καρδίτσας
Richard Mathieu, RESCOOP (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ενεργειακών Συνεταιρισμών)
Κώστας Κομνηνός, Ενεργειακό & Περιβαλλοντικό γραφείο Αιγαίου
Μιχάλης Προδρόμου / Νίκος Μάντζαρης, WWF
Παναγιώτης Σεϊμανίδης, Συνεταιριστική Εταιρία Σίφνου
Νίκος Χρυσόγελος, Άνεμος Ανανέωσης
Μιχάλης Τρεμόπουλος, Πρωτοβουλία πολιτών για Ενεργειακό Κοινωνικό Συνεταρισμό Θεσσαλονίκης
Αλέξανδρος Φιλιππίδης, Sustainable Energy Youth Network
Συντονισμός: Κυριακή Μεταξά, Αρχιτέκτονας MSc Energy Systems, Υπεύθυνη προγραμμάτων Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας και Αλέξανδρος Φιλιππίδης, Sustainable Energy Youth Network

Τα φυσικά κοινά

"Πρακτικές των Κοινών Ι: Τα φυσικά Κοινά" ήταν το θέμα συζήτησης, που έγινε στο πλαίσιο του 4ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας, Αθήνα (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο), 10.6.2017
Εισηγητές:
"Πρακτικές των Κοινών που σχετίζονται με την διαχείριση των φυσικών πόρων. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως κοινό",
Richard Mathieu, RESCOOP (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ενεργειακών Συνεταιρισμών)
"Το νερό ως κοινό", Thierry Uso, από την οργάνωση EauSecours 34, Γαλλία και το European Water Movement – Ευρωπαϊκό Κίνημα Νερού
Συντονισμός: Λάζαρος Αγγέλου, Πρόεδρος της ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο. – Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, Ελλάδα.

Η φύση και οι σχέσεις εργασίας στους συνεταιρισμούς

"Η φύση και οι σχέσεις εργασίας σε διαφορετικά είδη συνεταιρισμών" ήταν το θέμα συζήτησης, που έγινε στο πλαίσιο του 4ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας, Αθήνα (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο), 10.6.2017
Εισηγητές:
"Τα διαφορετικά μοντέλα συνεταιρισμών και η θέση των εργαζομένων", Nicole Alix,Πρόεδρος, La Coop des Communs, Γαλλία
"Εργατικό δίκαιο vs Συνεταιριστικό δίκαιο; Η θέση των εργαζομένων σε διαφορετικών ειδών συνεταιρισμούς", Hagen Henry, συνεργαζόμενος Καθηγητής και διευθυντής έρευνας Πανεπιστημίου Ελσίνκι Φινλανδία.
"Προσεγγίζοντας την συνεταιριστική εργασία στο πλαίσιο του κοινωνικού μετασχηματισμού", Κώστας Νικολάου, Καθηγητής-Σύμβουλος Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πρόεδρος UnivSSECoop – Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας, Ελλάδα
"Μορφές, φαινόμενα και προεκτάσεις του συνεταιριστικού τρόπου εργασίας", Γιώργος Πλουμπίδης: Dock – Συνεργατικός Χώρος για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, Ελλάδα
Συντονισμός: Μιχάλης Τρεμόπουλος, Δικηγόρος, MSc Κοινωνικής Οικολογίας, τ. Ευρωβουλευτής, Γραμματέας ΠΡΩΣΚΑΛΟ, Ελλάδα

Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017

Ψήφισμα της ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο. για την ΒΙΟ.ΜΕ.

Η ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο. - Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία ζητά από κάθε δικαστική, οικονομική και πολιτική αρχή να μην εμποδίσει την λειτουργία του εργοστασίου της ΒΙΟ.ΜΕ. από τους εργαζόμενους του και να διευκολύνει τις προσπάθειες τους να νομιμοποιήσουν την λειτουργία του, προκειμένου να μπορέσουν να ζήσουν τις οικογένειες τους και τα παιδιά τους.
Ζητάμε να σταματήσει κάθε προσπάθεια παρεμπόδισης της λειτουργίας του εργοστασίου της ΒΙΟ.ΜΕ. και υπενθυμίζουμε την δύσκολη οικονομική κατάσταση που έχουν περιέλθει οι εργαζόμενοι στον τόπο μας.
Στη ΒΙΟ.ΜΕ., όπως και σε όλες τις εγκαταλελειμμένες επιχειρήσεις, αφού δεν μπορούν οι άλλοι, μπορούν να τις λειτουργήσουν οι εργαζόμενοι τους.

ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο.
Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία