Κυριακή 3 Ιουλίου 2011

Η πρώτη δημόσια παρουσίαση της ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο.

Η πρώτη δημόσια παρουσίαση της ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο. πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2011, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Κεντρικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Θεσσαλονίκης.Πρώτη δημόσια παρουσίαση της ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο., αίθουσα εκδηλώσεων Κεντρικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης Δήμου Θεσσαλονίκης, 27.6.11: Γ. Σταμπουλής, Κ. Νικολάου, Λ. Αγγέλου, Τ. Αλμπάνης, Χ. Μάτης, Σ. Παπαϊωάννου


Παρουσιάστηκε η διακήρυξη της Πρωτοβουλίας, από τον Λάζαρο Αγγέλου, Τηλεπικοινωνιακό Μηχανικό, ο οποίος τόνισε ότι η κρίση, στη χώρα μας ιδιαίτερα, έχει καθολικά χαρακτηριστικά: οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική, πολιτική, ιδεολογική. Η οικονομία έχει μπει σε βαθιά ύφεση και οι ελάχιστες θετικές προβλέψεις δεν μπορούν να δημιουργήσουν αισιοδοξία, δεδομένου ότι το σήμερα είναι αρνητικό και το προβλεπτό αύριο φαίνεται χειρότερο. Η κοινωνία βρίσκεται στο όριο μεταξύ αντοχής και διάρρηξης των δεσμών της. Η Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία σκοπό έχει να συμβάλλει στη διατύπωση ενός δημόσιου Λόγου και στην ενεργοποίηση μιας κοινωνικής Πράξης, με τη μορφή ενός Σχεδίου Δράσης οικονομικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού, πολιτικού και ιδεολογικού που θα δίνει διέξοδο, ελπίδα, προοπτική και θα οδηγεί στην κοινωνικά δίκαιη έξοδο από την κρίση.

Ο Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, παρουσίασε απόψεις, πρακτικές αλλά και αποτελέσματα από συνεργατικά σχήματα, που αφορούν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σε τομείς όπως η καθαριότητα, η διαχείριση και συντήρηση του πρασίνου, το μεταφορικό έργο εντός του πανεπιστημίου, η δημιουργία αστικών λαχανοκήπων με αξιοποίηση χώρων εντός του πανεπιστημίου, καθώς και η καλλιέργεια-πολλαπλασιασμός ντόπιων ποικιλιών.

Ο Κώστας Νικολάου, Δρ Χημικός-Περιβαλλοντολόγος, Καθηγητής-Σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, υπογράμμισε ότι «Απέναντι στον παγκόσμια αποτυχημένο και καταρρέοντα νεοφιλελευθερισμό, δηλαδή, της σύγχρονης έκφρασης του καπιταλισμού, αλλά και στο αποτυχημένο μοντέλο του κρατικού καπιταλισμού, που έφερε το ψευδώνυμο του «υπαρκτού σοσιαλισμού» με το σοσιαλισμό να είναι ανύπαρκτος, αναδύεται ως ιστορική αναγκαιότητα η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία μπορεί να αποτελέσει τη συνδετική ουσία μεταξύ όλων όσων θεωρούν ότι ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός, μέσα από μια άλλη κοινωνία και οικονομία, συνεργατική και αλληλέγγυα» τόνισε.

Ο Χρήστος Μάτης, Δημοσιογράφος, Δημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης, έδωσε πιθανές προτάσεις συγκρότησης συνεργατικών σχημάτων σε τομείς της λειτουργίας της πόλης όπως στην αναχρησιμοποίηση οικοδομικών υλικών ή και επίπλων, μειώνοντας τα απορρίμματα της πόλης, ή και με εναλλακτικές προτάσεις για νυκτερινούς παιδικούς σταθμούς, ή ακόμα με την λειτουργία Δημοτικών Γυμναστηρίων όπου υπάρχει ο εξοπλισμός και ο χώρος, πάντα σε συνεργατική βάση εργαζόμενων και επιπλέον με συνεταιριστικούς παιδικούς σταθμούς σε επίπεδο γειτονιάς.

Ο Σταύρος Παπαϊωάννου, Δρ. Μαθηματικός-Αστροφυσικός, Επικ. Καθηγητής ΤΕΙ Σερρών, ανέφερε ότι «Αυτή η πρωτοβουλία πολιτών, θα προσπαθήσει να διαδώσει τις αρχές της (κατασυκοφαντημένης) συνεταιριστικής οικονομικής δράσης και οργάνωσης, δείχνοντας ταυτόχρονα τον δρόμο για μια οικονομική δράση και λειτουργία που να αποτελεί ταυτόχρονα ένα σχολείο Άμεσης Δημοκρατίας, και αυτοδιαχείρισης, ένα οικονομικό μοντέλο που δημιουργεί πλούτο χωρίς να αυξάνει τις ανισότητες, ένα οικονομικό μοντέλο που επικεντρώνεται στον άνθρωπο, δημιουργώντας συνθήκες ασφάλειας οι οποίες θα προκύπτουν από την διαρκή εκδήλωση αλληλεγγύης της κοινότητας προς το κάθε μέλος της, αλλά και προς τον κάθε συνάνθρωπο που την χρειάζεται, ένα οικονομικό μοντέλο που αναπτύσσει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων που συμμετέχουν και των οικογενειών τους, ένα οικονομικό μοντέλο στο οποίο η οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα λαμβάνει μέριμνα για την βελτίωση των περιβαλλοντικών παραμέτρων».

Ο Γιώργος Σταμπουλής, Λέκτορας, Τμήμα Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τόνισε ότι «Το Mondragon, αποτελεί σήμερα ένα άξιο μίμησης παράδειγμα οικονομίας που βασίζεται σε ένα τρόπο παραγωγής που απαντά στις προκλήσεις της οικονομίας της γνώσης, με δημοκρατία, συμμετοχή και όρους βιωσιμότητας. Είναι ο 7ος σε μέγεθος οικονομικός όμιλος της Ισπανίας, με μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες  και δραστηριότητες που αφορούν στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και στην Έρευνα. Το σημαντικότερο είναι ότι έχει ιστορικά ανταποκριθεί στις οικονομικές κρίσεις με αύξηση της απασχόλησης, δίχως να υπονομεύονται οι αρχές διακυβέρνησής του. Το Mondragon απαντά στο αίτημα για πραγματική δημοκρατία τώρα, υπογραμμίζοτας ότι η πραγματική δημοκρατία είναι εφικτή και σε όλες τις σφαίρες της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας».Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Θεσσαλονίκης και επικεφαλής της Παράταξης «Θεσσαλονίκη – Ανοιχτή Πόλη», Τριαντάφυλλος Μηταφίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στα προβλήματα που παράγει η κρίση και η διαχείρισή της από την τρέχουσα πολιτική. Παρέθεσε παραδείγματα από τη διεθνή εμπειρία και τα οδυνηρά αποτελέσματα για τους λαούς που έχουν υποστεί ανάλογες πολιτικές. Τέλος αναφέρθηκε στο θετικό ρόλο που μπορεί να παίξει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει διαμορφώσει τις κατάλληλες πολιτικές, οι οποίες έχουν στενή σχέση με την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία.


Στην εκδήλωση της πρώτης δημόσιας παρουσίασης της ΠΡΩΣΚΑΛΟ, προσκλήθηκαν κινήσεις πολιτών σχετικές με την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, να παρουσιάσουν τις δραστηριότητές τους.


Τον Γυναικείο Αγροτικό Συνεταιρισμό Ανατολικού «Βαλμάδα», ο οποίος παράγει χειροποίητα παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα φτιαγμένα με τα πιο αγνά υλικά,   εκπροσώπησε η κα Τούλη Αγγελική, η οποία αναφέρθηκε στις δραστηριότητες, τις επιτυχίες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η προσπάθειά τους, κυρίως όμως στη θέληση και την αποφασιστικότητά τους να προχωρήσουν μπροστά και να πετύχουν.Τους Ομοτράπεζους εκπροσώπησε η κα Αργυροφθαλμίδου Γεωργία, η οποία παρουσίασε τον τρόπο λειτουργίας και τις δραστηριότητες της κίνησής τους, η οποία δεν συνδέει μόνο την βιολογική παραγωγή της υπαίθρου με την πόλη της Θεσσαλονίκης, άμεσα και χωρίς ενδιάμεσους. Κυρίως δένει μεταξύ τους ανθρώπους της πόλης που ανατρέπουν τις αρνητικές επιπτώσεις του αστικού περιβάλλοντος σε ότι αφορά όχι μόνο το μοντέλο κατανάλωσης των σουπερμάρκετ, αλλά και το μοντέλο μιας καθημερινότητας απομόνωσης και αποξένωσης.

Τις Περιαστικές Καλλιέργειες (ΠΕΡΚΑ), εκπροσώπησε ο Αγκαθίδης Γιώργος, ο οποίος παρουσίασε τις δραστηριότητες της κίνησής τους, κυρίως σε ότι αφορά την ανάπλαση εγκαταλελειμένων εκτάσεων μέσα στον αστικό ιστό και τη μετατροπή τους σε λαχανόκηπους, όπου καλλιεργούν και παράγουν προϊόντα όχι μόνο για τους ίδιους τους καλλιεργητές, αλλά και για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Η δραστηριότητα αυτή επεκτείνεται και στην προστασία χώρων, όπως τα στρατόπεδα, τα οποία πρέπει να αξιοποιηθούν ως θύλακες πρασίνου, που τόσο έχει ανάγκη η πόλη, και να μην τσιμεντοποιηθούν, με πρόσχημα την «αξιοποίηση».

Την Συνεταιριστική Παράκαμψη Μεσαζόντων (ΣΠΑΜΕ) εκπροσώπησε ο Μανουσάκης Νίκος, ο οποίος αναφέρθηκε στις δραστηριότητες της κίνησής τους, η οποία λειτουργεί παντοπωλείο στην οδό Μελενίκου, μέσα από το οποίο προωθείται η πώληση οικολογικών προϊόντων, τα οποία προμηθεύονται απευθείας από τους παραγωγούς χωρίς τη μεσολάβηση μεσαζόντων.

Το Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης εκπροσώπησε ο Παπαϊωάννου Μπάμπης, ο οποίος αναφέρθηκε στις προσπάθειες συντονισμού των εθελοντικών οργανώσεων της πόλης (27 αυτή τη στιγμή), σε ένα άτυπο δίκτυο στο οποίο η συμμετοχή είναι ισότιμη.


Το δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Δίκτυο ΚΑΠΑ) με έδρα τα Ιωάννινα, επροσώπησε ο Λουκάς Μπρέχας, ο οποίος αναφέρθηκε στο έτος 2012, το οποίο κηρύχθηκε από τον ΟΗΕ διεθνές έτος των Συνεταιρισμών. Τόνισε την ανάγκη διαμόρφωσης του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου και στην χώρα μας, όπως είναι διεθνής υποχρέωσή της, αναφέρθηκε δε ιδιαίτερα στο Μοντραγκόν και τις Διεθνείς Συνεταιριστικές αρχές, μία από τις οποίες είναι η πολιτική ουδετερότητα του συνεταιριστικού κινήματος.Τον Ευρωβουλευτή των Οικολόγων – Πράσινων Μιχάλη Τρεμόπουλο, εκπροσώπησε ο Οδυσσέας Χιλιτίδης, οποίος αναφέρθηκε στην Ευρωπαϊκή και Διεθνή εμπειρία σχετικά με την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία.Ο Σάκης Καβακόπουλος ανέπτυξε την πρότασή του για την ενεργειακή αξιοποίηση των ταρατσών της πόλης από μια συνεργατική-συνεταιριστική επιχείρηση. Υποστήριξε ότι η πρόταση συνδυάζει τη βελτίωση του μικροκλίματος του αστικού χώρου με τη δημιουργία νέων βιώσιμων και συνεργατικών θέσεων εργασίας.
Ο Φώτης Φωτόπουλος, από τους Ομοτράπεζους, τόνισε ότι δεν πρέπει να περιμένουμε από το κράτος, αλλά να πάρουμε την υπόθεση στα δικά μας χέρια. Να γίνουμε το υποκείμενο της αλλαγής της κατάστασης, όσοι θέλουμε να δράσουμε. Τόνισε πως σημαντικές παράμετροι επιτυχίας είναι η παιδεία, με αφορμή το παράδειγμα του Μοντραγκόν, και η αίσθηση της προσωπικής ευθύνης, αφού πρέπει να λαμβάνονται πολλές και δύσκολες αποφάσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου