Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2012

Τρίτη συνάντηση συλλογικοτήτων απευθείας διάθεσης προϊόντων στη Θεσσαλονίκη

Την Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2012 στο Μικρόπολις πραγματοποιήθηκε η 3η συνάντηση συνεχίζοντας τη δημόσια διαβούλευση για τις αρχές του κινήματος απευθείας διάθεσης.   Συζητήθηκαν οι δύο θεματικές που είχαν μείνει από τις προηγούμενες συναντήσεις και διατυπώθηκαν οι παρακάτω αρχές:
·         Το κίνημα άμεσης διάθεσης δεν είναι εγχείρημα φιλανθρωπίας ή ελεημοσύνης. Είναι κίνημα κοινωνικής αλληλεγγύης και αντίστασης.
·         Το κίνημα λειτουργεί με αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες, χωρίς εξαρτήσεις από κράτος, ιδιωτικές εταιρείες και κόμματα. Δημιουργεί δικές του αυτόνομες δομές και τις θεσμίζει, αξιοποιώντας το υπάρχον νομικό/θεσμικό πλαίσιο και αμφισβητώντας το όπου αυτό είναι άδικο.
Στη συνάντηση συμμετείχαν οι παρακάτω συλλογικότητες:
1.      Αγροτικό Παντοπωλείο Καλαμαριάς
2.      Επιτροπή κατοίκων κέντρου
3.      Κοινωνικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Θεσσαλονίκης "βιος coop"
4.      Κοινωνικός συνεταιρισμός «άλλοστρόπος»
5.      Ομοτράπεζοι
6.      ΠΕΡΚΑ
7.      ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο.
8.      Πρωτοβουλία κατοίκων Θέρμης
9.      ΣΠΑΜΕ
10.  Συνέλευση κατοίκων Καλαμαριάς
11.  Γυναικείος αγροτικός συνεταιρισμός Αιγινίου/Πιερίας «Αρμονία»
12.  Συνεταιρισμός «Συντροφία»-Μικρόπολις
13.  ΣΧΟΛΕΙΟ για τη μάθηση της ελευθερίας
14.  Κήπος της αφθονίας ( ομάδα παραγωγών από Κόρινθο )
15.  Ομάδα παραγωγών Αγ. Γεωργίου Γρεβενών
και μεμονωμένοι παραγωγοί της περιφέρειας Θεσσαλονίκης

Το τελικό κείμενο της διακήρυξης αρχών θα πρέπει να εγκριθεί από τις συνελεύσεις που συμμετείχαν στην μέχρι τώρα διατύπωση του. Η επόμενη 4η διαβούλευση θα γίνει Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2012 στις 17.00 στον χώρο του κοινωνικού συνεταιρισμού «αλλοστρόπος» ( Χαλκιδικής 77 περ. Π. Συνδίκα).

Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2012

Δεύτερη συνάντηση συλλογικοτήτων απευθείας διάθεσης προϊόντων στη Θεσσαλονίκη


Την Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2012 συνεχίστηκαν  στην Καλαμαριά οι εργασίες της δημόσιας διαβούλευσης για τις αρχές του κινήματος απευθείας διάθεσης. Η δεύτερη αυτή διαβούλευση κατέληξε στα εξής:
Για την προτεραιότητα στις συνεργασίες του κινήματος,
• Το κίνημα παραγωγών – καταναλωτών λειτουργεί στο πλαίσιο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, προωθώντας τον συνεργατισμό στις μεταξύ τους σχέσεις καθώς και στις μορφές οργάνωσής τους (αγροτικοί και μεταποιητικοί συνεταιρισμοί, καταναλωτικοί συνεταιρισμοί, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, μικροί παραγωγοί, αυτοαπασχολούμενοι, αυτόνομες μικρές μονάδες, ομάδες παραγωγών, αυτόνομες αγορές παραγωγών κ.α.).
Για τον αποκλεισμό από τις  συνεργασίες,
• Το κίνημα άμεσης διάθεσης δεν συνεργάζεται και αποκλείει:
-Όσους, έξω από την παραγωγική διαδικασία, παρεμβαίνουν και μεσολαβούν, κερδοσκοπώντας σε βάρος των παραγωγών, των εργαζομένων και των καταναλωτών.
-Όσους απειλούν με τη δραστηριότητά τους τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.
-Όσους παραβιάζουν τα εργασιακά δικαιώματα και προσβάλλουν την προσωπικότητα των εργαζομένων.
Για την τοπικότητα-αυτάρκεια.
• Το κίνημα άμεσης διάθεσης δίνει προτεραιότητα στην τοπικότητα των παραγόμενων προϊόντων στην κατεύθυνση της αυτάρκειας και της διατροφικής κυριαρχίας. Επιπλέον, ο προσανατολισμός στην τοπικότητα βοηθάει την κοινοτική αντίληψη, την απομεγέθυνση, την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και τη μείωση της ανεργίας.
Για την άμεση σχέση / εμπιστοσύνη παραγωγών και καταναλωτών,
• Το κίνημα στηρίζεται σε σχέσεις αμοιβαιότητας, εγγύτητας και εμπιστοσύνης μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών.