Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2012

Κοινωνικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Θεσσαλονίκης

Η ίδρυση του πρώτου Κοινωνικού Καταναλωτικού Συνεταιρισμού στη Θεσσαλονίκης “βιος coop” γίνεται πλέον πραγματικότητα.
Το καταστατικό του Συνεταιρισμού, το οποίο ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε κατά την πρώτη δημόσια παρουσίαση του, μπορείτε να το βρείτε εδώ.
Για να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στον Συνεταιρισμό, πέρα από την αποδοχή του καταστατικού του, θα πρέπει :
  1. Να υπογράψετε το καταστατικό.
  2. Να συμπληρώσετε το έντυπο συμμετοχή/εγγραφής με τα απαιτούμενα στοιχεία και μπορείτε να το βρείτε εδώ.
  3. Να καταβάλλετε το ποσό της μερίδας μέλους του Συνεταιρισμού που είναι 150,00€.
Για την καταβολή του ποσού της μερίδας θα πρέπει :
  1. να παρευρεθείτε στην επόμενη Γ.Σ. της ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο. που γίνεται κάθε Πέμπτη στις 21:00 (θα πρέπει να επιβεβαιώνετε την συνάντηση κάθε φορά)
  2. ή να επικοινωνήσετε με ένα από τα μέλη της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Συνεταιρισμού που αναγράφονται παρακάτω :
1
Αγγέλου
Λάζαρος
laggelou@gmail.com
6977277120
2
Καραγεωργίου
Άννα
sioran2@gmail.com
6945396322
3
Μαυρίδου
Γεωργία
gmavridou@hotmail.com
6977341169
4
Μιχαηλίδης
Δημήτριος
michaeld@otenet.gr
6998282382
5
Μπλιώνης
Γιώργος
gblionis@gmail.com
6944869772
6
Νικολάου
Κωνσταντίνος
kinikola@hol.gr
6944680436
7
Παπαϊωάννου
Σταύρος
pasta@teiser.gr
6977807881
8
Τζάκρης
Σάκης
atzakris@gmail.com
6974656023
9
Φραγγίδου
Δέσποινα
despfra@gmail.com
6934638656

Email επικοινωνίας με ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο. : prwskalo@gmail.com

Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2012

Δημιουργία Κοινωνικού Καταναλωτικού Συνεταιρισμού στη Θεσσαλονίκη

   Κοινωνικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από πρωτοβουλία της ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο. (Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία), που κατέληξε στη συγκρότηση μιας ευρύτερης ομάδας πρωτοβουλίας για το συνεταιρισμό με πρώτο αντικείμενο τη δημιουργία ενός συνεταιριστικού Super Market στη Θεσσαλονίκη.
   Η συνάντηση των πρώτων 100 ιδρυτικών μελών του συνεταιρισμού πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012 στη Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας. Στη συνάντηση έγιναν εισηγήσεις από εκπροσώπους της ομάδας πρωτοβουλίας του συνεταιρισμού, της ΠΡΩΣΚΑΛΟ και της «Ελληνικής Διατροφής Coop» (συνεταιριστική εταιρεία εφοδιασμού προϊόντων, που συγκρότησαν αγροτικοί συνεταιρισμοί απ’ όλη την Ελλάδα).
   Η συνεργασία του συνεταιρισμού της Θεσσαλονίκης με την «Ελληνική Διατροφή» αφορά την προώθηση προϊόντων που παράγονται από τους συμμετέχοντες αγροτικούς συνεταιρισμούς και τις μικρές παραγωγικές μονάδες, αλλά και άλλων συνεταιρισμών και μεμονωμένων παραγωγών που θέλουν να βάλουν τα προϊόντα τους στα ράφια του συνεταιριστικού Super Market.
   Τα προϊόντα αυτά είναι σαφώς υψηλότερα σε επίπεδο ποιότητας, και χαμηλότερα σε επίπεδο τιμών. Οι χαμηλότερες τιμές των προϊόντων αυτών βασίζονται στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν χονδρέμποροι μεσάζοντες στη συνεργασία με τις πρωτογενείς παραγωγικές μονάδες, καθώς βασικό κριτήριο είναι η ποιότητα του προσφερόμενου προϊόντος να είναι ανάλογη της τιμής του.
   Η συνεχής πτώση των εισοδημάτων σε συνδυασμό με τη συνεχή άνοδο των τιμών βασικών προϊόντων και με την αμφιβολία για την ποιότητά τους όλο και να μεγαλώνει (ένεκα ασύδοτης κερδοσκοπίας), καθιστά το εγχείρημα αυτό εξαιρετικά αναγκαίο, επίκαιρο και πρώτης προτεραιότητας.
   Μετά από αυτήν τη συνάντηση των πρώτων 100 μελών, στόχος του συνεταιρισμού είναι να φθάσει τον αριθμό των 1.000 μελών, ώστε να ανοίξει σύντομα το πρώτο συνεταιριστικό Super Market στη Θεσσαλονίκη.

Βασικά χαρακτηριστικά του Συνεταιρισμού

   Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η άσκηση δραστηριοτήτων με βάση τις αρχές της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και της άμεσης δημοκρατίας. Ειδικότερα είναι προσανατολισμένος στην προμήθεια τοπικών και εγχώριων, κατά προτίμηση, προϊόντων και υπηρεσιών εξαιρετικής ποιότητας και χαμηλής τιμής, προκειμένου να συμβάλλει στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της αντίστοιχης παραγωγής, ταυτόχρονα με την κάλυψη των αναγκών των μελών του σε αγαθά και υπηρεσίες με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης.
   Η δομή και η λειτουργία του Συνεταιρισμού εφαρμόζουν την συνεργατική-συνεταιριστική δημοκρατική αρχή «ένα πρόσωπο-μια ψήφος». Το κάθε μέλος του Συνεταιρισμού έχει δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα μίας ψήφου ανεξάρτητα από τις συνεταιριστικές μερίδες που κατέχει και να εκλέγει και εκλέγεται.
   Η διοίκηση και ο έλεγχος του Συνεταιρισμού είναι υπόθεση των μελών του. Το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο εκλέγονται και ανακαλούνται από τη Γενική Συνέλευση.
   Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συνεταιρισμού και αποφασίζει για όλα τα θέματα που τον αφορούν.
   Τα μέλη και οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται πάνω στις συνεταιριστικές αρχές και τις αξίες της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Επικοινωνία με το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο του συνεταιρισμού:

Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2012

Η συνεργατική εναλλακτική της κοινωνίας απέναντι στην κερδοσκοπική συμμαχία της διαχείρισης των απορριμμάτων

του Κώστα Νικολάου

   Τα ονομαζόμενα «σκουπίδια», τα αστικά στερεά απορρίμματα (ΑΣΑ) έχουν αξία. Αποτελούν είτε πρώτες ύλες είτε ενδιάμεσα προϊόντα, που η επεξεργασία τους μπορεί να οδηγήσει στην παραγωγή νέων προϊόντων. Τα ΑΣΑ, αφού προέρχονται από προϊόντα, έχουν ενσωματωμένη εργατική δύναμη και υπεραξία (που ιδιοποιήθηκαν οι ιδιοκτήτες των μέσων παραγωγής και οι διαχειριστές της υπεραξίας), τις οποίες πλήρωσαν τελικά οι πολίτες αγοράζοντας τα προϊόντα. Τα ΑΣΑ λοιπόν, αποτελούν πλούτο που ανήκει στους πολίτες. Ενσωματώνοντας νέα εργατική δύναμη κατά την επεξεργασία και διαχείριση των ΑΣΑ μπορούν να παραχθούν νέα προϊόντα, μπορεί να παραχθεί νέος πλούτος.
   Σ΄ αυτήν τη διαδικασία, τίθενται τρία κρίσιμα ερωτήματα: Πώς θα γίνει η διαχείριση-επεξεργασία των ΑΣΑ; Ποιός θα την υλοποιήσει; Ποιός θα διαχειρισθεί και θα αποφασίσει για τη διανομή του παραγόμενου πλούτου;
   Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα καθορίζουν και την απάντηση στο ερώτημα: Ποιός θα καρπωθεί τον παραγόμενο πλούτο από τα ΑΣΑ;
  
Η συνέχεια του άρθρου στο Ιστολόγιο "Διαλεκτικά":