Παρασκευή 24 Ιουνίου 2011

Να ιδρυθεί Εθνική Επιτροπή Συνεταιρισμών

του Λουκά Μπρέχα*

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ και η χώρα μας θα συμμετάσχει στο Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών  κατά το 2012.

 http://social.un.org/coopsyear/national-contacts.shtml

Σκοπός αυτού του έτους είναι η σύσταση Εθνικών Επιτροπών.
Οι εθνικές επιτροπές χωρίς αποκλεισμούς  θα πρέπει να αποτελούνται από φορείς, όπως :

 • Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
 • Συνεταιρισμών από διάφορους τομείς,
 • Ιδιωτικού τομέα,
 • Κοινότητα των ΜΚΟ,
 • Πανεπιστημία,
 • Μέσα ενημέρωσης

Δραστηριότητες της εθνικής επιτροπής;
  
Προτεινόμενες δραστηριότητες της Εθνικής Επιτροπής μπορεί να περιλαμβάνουν:
 • Διάδοση των πληροφοριών σχετικά με τους συνεταιρισμούς για την ευαισθητοποίηση, ιδίως ορθών πρακτικών και επιτυχημένων συνεταιρισμών: διανομή φυλλαδίων, Ηλεκτρονική ενημέρωση,  You Tube και άλλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Κατάρτηση εθνικής ιστοσελίδας της επιτροπής που συνδέεται με την επίσημη ιστοσελίδα IYC των Ηνωμένων Εθνών
 • Χρησιμοποίηση των τοπικών μέσων ενημέρωσης για την ενθάρρυνση της εκπαίδευσης και προβολής των συνεταιριστικών θεμάτων
 • Οργάνωση συναντήσεων, συνεδρίων, εργαστηρίων και ειδικών εκδηλώσεων για θέματα συνεργατισμού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, π.χ. τα κλαδικά προβλήματα, κανονιστικές μεταρρυθμίσεις, κλπ.
 • Παροχή κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την ίδρυση συνεταιρισμών ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές
 • Συντονισμό της κατάρτισης στη δημιουργία υποδομών που αφορούν τους συνεταιρισμούς
  Οι στόχοι συνοψίζονται 
  • Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τα οφέλη των συνεταιριστικών επιχειρήσεων,
  • Προώθηση σχηματισμού και ανάπτυξης  συνεταιριστικών επιχειρήσεων (συνεταιριστική εκπαίδευση, κέντρα υποστήριξης συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας),
  • Καθορισμός των κατάλληλών πολιτικών (εφαρμογή κατάλληλου νομικού πλαισίου, κέντρα υποστήριξης συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας).

  Από την επικοινωνία μας με το Υπεύθυνο για το Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών   Υπουργείο Εργασίας και την αποστολή πλήθος επιστολών, αντιληφθήκαμε ότι δεν σκοπεύει να δημιουργήσει Εθνική  Επιτροπή Συνεταιρισμών ούτε να προωθήσει τους στόχους του Έτους. Ο ΟΗΕ τον Οκτώβριο θα κάνει την επίσημε έναρξή του.

  Πρόταση

  Στην Εκδήλωση του ΠΡΩΣΚΑΛΟ να ιδρύσουμε Εθνική Επιτροπή Συνεταιρισμών καλώντας σε συμμετοχή τους αναφερόμενους άνω φορείς και το Υπουργείο Εργασίας με στόχους:

  Την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τα οφέλη των συνεταιριστικών επιχειρήσεων (τουλάχιστον τηλεοπτικό χρόνο από τα Δημόσια κανάλια για την προβολή spot)

  Την προώθηση της προσαρμογής της συνεταιριστικής νομοθεσίας στις συνεταιριστικές αρχές, την ίδρυση κέντρων συνεταιριστικής εκπαίδευσης,

  Την δημιουργία ιστοσελίδας για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από συμπολίτες μας για την συμμετοχή σε συνεταιρισμούς κατανάλωσης για την αύξηση της διαπραγματευτικής μας ικανότητας σε διαπραγματεύσεις με εταιρείες προμηθειών ειδών διατροφής.    

  * Ο Λουκάς Μπρέχας είναι ΕΤΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μέλος του Δικτύου ΚΑΠΑ

  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου