Τρίτη 28 Ιουνίου 2011

ΠΡΩΣΚΑΛΟ : Η δική μας απάντηση στην κρίση.


του Λάζαρου Αγγέλου*


Κρίση, αβεβαιότητα, φόβος για το αύριο, σύγχιση, αγανάκτηση. Ασφαλώς όλα αυτά μπορούν να μας οδηγήσουν σε περισσότερους του ενός δρόμους. Ένας πολύ πιθανός είναι αυτός της κοινωνικής σύγκρουσης, με αποτέλεσμα μια ραγδαία οπισθοδρόμηση οικονομική και κοινωνική.

Το ενδιαφέρον ερώτημα, όμως, είναι άλλο : ποιος δρόμος μπορεί να μας οδηγήσει σε μια κοινωνικά δίκαιη έξοδο από την κρίση; Με ποιες προϋποθέσεις μπορεί να γίνει αυτό, με ποιο σχέδιο - πρόγραμμα, με ποιες δυνάμεις κοινωνικές και πολιτικές ;

Από τις πρώτες προϋποθέσεις για μια κοινωνικά δίκαιη έξοδο από την κρίση, θεωρώ πως είναι να αναστοχαστούμε πάνω στην πορεία εξέλιξης του κινήματος του κόσμου της εργασίας, του παγκόσμιου και του δικού μας. Να συνειδητοποιήσουμε ότι όσο ο αγώνας μας περιορίζεται σε καλύτερους μισθούς και ανώτερο βιοτικό επίπεδο, ο καπιταλισμός θα βρίσκει νέες, πιο ραφιναρισμένες μεθόδους, για να πάρει πίσω σε ελάχιστο χρόνο, ότι κατακτήθηκε με αγώνες δεκαετιών.

Η συνειδητοποίηση ότι ο στόχος της εξόδου από την οικονομική κρίση είναι εντελώς ανεπαρκής μέσα σε ένα σύστημα που παράγει τεράστιες κοινωνικές αδικίες και ανισότητες, και με ένα μοντέλο ανάπτυξης που καταστρέφει τον πλανήτη, μπορεί να αποτελέσει τη βάση της προσωπικής δέσμευσης του καθενός μας και το σημείο εκκίνησης για μια νέα συλλογική προσπάθεια οικονομικής και κοινωνικής αλλαγής.
Είναι ιστορική στιγμή για το κίνημα του κόσμου της εργασίας, να επεξεργαστεί ξανά τη σύνδεση των αγώνων του με το στόχο της κοινωνικής απελευθέρωσης του ανθρώπου και της σωτηρίας του πλανήτη.

Η (ΠΡΩΣΚΑΛΟ) Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, σκοπό έχει να συμβάλλει στη διατύπωση ενός δημόσιου Λόγου και στην ενεργοποίηση μιας κοινωνικής Πράξης, με τη μορφή ενός Σχεδίου Δράσης οικονομικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού, πολιτικού και ιδεολογικού που θα δίνει διέξοδο, ελπίδα, προοπτική. Που θα οδηγεί στην κοινωνικά δίκαιη έξοδο από την κρίση, επειδή :

1. στο οικονομικό επίπεδο, θα οργανώνει την παραγωγή και την οικονομία με τρόπο που θα αμφισβητεί τα αποτυχημένα μοντέλα του καπιταλισμού και του «σοσιαλισμού που δεν υπήρξε», συνδυάζοντας πετυχημένα τη συλλογική ιδιοκτησία με τα κίνητρα προς τα άτομα.
2. στο κοινωνικό επίπεδο θα προωθεί την ισότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη, τις ατομικές και συλλογικές ελευθερίες.
3. στο περιβαλλοντικό επίπεδο, θα προωθεί περιβαλλοντικά φιλικές πρακτικές και αξίες για την αρμονική συμβίωση ανθρώπου και φύσης.
4. στο πολιτικό επίπεδο, θα συνδυάζει αρμονικά την αντιπροσωπευτική με την άμεση δημοκρατία και θα κατοχυρώνει το λαϊκό έλεγχο των συλλογικών αποφάσεων.
5. στο πολιτιστικό επίπεδο, θα δημιουργεί συνθήκες άνθισης της προσωπικότητας με τρόπο που θα επιτρέπει την αξιοποίηση της δυναμικής προς όφελος του συνόλου.

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία είναι η βάση του Σχεδίου αυτού. Είναι ο δρόμος για έναν «άλλο» κόσμο, συνεργατικό, αλληλέγγυο, δημοκρατικό, κοινωνικά δίκαιο, όπου άνθρωπος και φύση συμβιώνουν αρμονικά.

* Ο Λάζαρος Αγγέλου είναι Τηλεπικοινωνιακός Μηχανικός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου