Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2012

Πρώτη συνάντηση συλλογικοτήτων απευθείας διάθεσης προϊόντων στη Θεσσαλονίκη


Η πρώτη συνάντηση διαβούλευσης συλλογικοτήτων του κινήματος απευθείας διάθεσης - παράκαμψης μεσαζόντων που έγινε την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012 στην Καλαμαριά, μετά από πρόσκληση του Αγροτικού Παντοπωλείου Καλαμαριάς, έθεσε δύο άξονες συζήτησης:   
τη συνδιαμόρφωση – διατύπωση
A. των αρχών, και
B. των στόχων του κινήματος απευθείας διάθεσης- παράκαμψης μεσαζόντων.
Η διαδικασία ξεκίνησε με την καταγραφή των αρχών, έτσι όπως αυτές διατυπώθηκαν από τους συμμετέχοντες στη διαβούλευση. Ακολούθησαν τοποθετήσεις  και συζήτηση για κάθε μία από αυτές.
Η πρώτη αυτή διαβούλευση κατέληξε στη διατύπωση δύο αρχών, τις οποίες οι ομάδες που συμμετείχαν, θα πρέπει να επικυρώσουν μέσα από τις συνελεύσεις τους:
·         Το κίνημα διακινεί ποιοτικά - ασφαλή προϊόντα. Αξιοποιούμε το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο πιστοποίησης με προοπτική την αυτοπιστοποίηση με διαδικασίες που θα διαμορφώσει το ίδιο το κίνημα, μέσα και από την άμεση σχέση και συνεργασία με τους παραγωγούς.
·         Δεν αποδεχόμαστε τις τιμές που διαμορφώνονται μέσα από τη στρεβλή λειτουργία της αγοράς. Η τιμή πρέπει να διαμορφώνεται σε συνάρτηση με το κόστος παραγωγής που περιλαμβάνει και την αξιοπρεπή διαβίωση των παραγωγών και των εργαζόμενων. Στη διαμόρφωση μίας δίκαιης τιμής μπορεί να συμβάλει η ανάπτυξη του κινήματος συνεργασίας των καταναλωτών και η σχέση του με το αντίστοιχο συνεργατικό κίνημα των παραγωγών.
Στην 1η συνάντηση του κινήματος της Θεσσαλονίκης συμμετείχαν οι παρακάτω συλλογικότητες:
 1. Επιτροπή κατοίκων κέντρου
 2. Επιτροπή πολιτών Θέρμης
 3. Συνέλευση κατοίκων Καλαμαριάς
 4. Αγροτικό Παντοπωλείο Καλαμαριάς
 5. Πρωτοβουλία κατοίκων Τούμπας
 6. Συνέλευση γειτονιάς Μαρτίου –Καλλιδοπούλου
 7. ΣΠΑΜΕ
 8. ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο.
 9. Κοινωνικός καταναλωτικός συνεταιρισμός Θεσσαλονίκης «βιος coop»
 10. Κοινωνικός συνεταιρισμός «ΑΛΛΟΣΤΡΟΠΟΣ»
 11. Συνεταιρισμός «ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ»-ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΣ
 12.  Ομοτράπεζοι
Συμμετείχαν επίσης ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμοί παραγωγών, η Ένωση νέων αγροτών Θεσσαλονίκης και Πέλλας και πολλοί παραγωγοί.

Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012

Εκδήλωση για τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις στο ΤΕΙΘ

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης υπό την αιγίδα της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) διοργανώνει εκδήλωση με θέμα "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ" την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012, ώρα 10:00 πμ, στο Νέο Αμφιθέατρο της Σ.Ε.Υ.Π.
Πρόγραμμα:
10:20 - 10:30
Παναγιώτης Τζιώνας, Αντιπρόεδρος Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης,
Δημήτριος ΚωνσταντινίδηςΕπιστ. Υπεύθυνος Δ.Α.ΣΤΑ. Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι.Θεσσαλονίκης
10:30 - 10:50
Κοινωνικές επιχειρήσεις και τοπική ανάπτυξη
Σταυριανή Κουτσού, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων της Σ.Τ.Ε.Γ. του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης
10:50 - 11:10
Το   νομοθετικό   πλαίσιο   για   τις   Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα
Φωτεινή Σισμανίδου, Νομικός, Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής  Οικονομίας, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
11:10 - 11:30
Συνεταιριστικές  δυνατότητες  στους  τομείς  της τροφής, ενέργειας, νερού και απορριμμάτων
Κώστας   Νικολάου, ΔρΧημικός Περιβαλλοντολόγος, Ιδρυτικό μέλος της ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο. (Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία)
11:30 - 11:50
Από τη θεωρία στην πράξη: Το παράδειγμα της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Ζαγκλιβερίου (Σοδειά)
Γεώργιος Πατερνάς, Πρόεδρος Διοικ. Επιτροπής της  Κοινωνικής  Συνεταιριστικής  Επιχείρησης Ζαγκλιβερίου (Σοδειά)