Κυριακή 11 Ιουνίου 2017

Τα φυσικά κοινά

"Πρακτικές των Κοινών Ι: Τα φυσικά Κοινά" ήταν το θέμα συζήτησης, που έγινε στο πλαίσιο του 4ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας, Αθήνα (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο), 10.6.2017
Εισηγητές:
"Πρακτικές των Κοινών που σχετίζονται με την διαχείριση των φυσικών πόρων. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως κοινό",
Richard Mathieu, RESCOOP (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ενεργειακών Συνεταιρισμών)
"Το νερό ως κοινό", Thierry Uso, από την οργάνωση EauSecours 34, Γαλλία και το European Water Movement – Ευρωπαϊκό Κίνημα Νερού
Συντονισμός: Λάζαρος Αγγέλου, Πρόεδρος της ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο. – Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, Ελλάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου