Παρασκευή 22 Μαΐου 2015

Πρωτοβουλία πολιτών για την κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων στο Δήμο Παύλου Μελά

Διακήρυξη της Πρωτοβουλίας πολιτών για την κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων στο Δήμο Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης

Συμπολίτες,

Στο δήμο μας, αλλά και σε όλη την Ελλάδα σήμερα, τα αστικά στερεά απορρίμματα (ΑΣΑ) στο μεγαλύτερό τους ποσοστό καταλήγουν να θάβονται σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ). Επειδή αυτή η μέθοδος διαχείρισης των ΑΣΑ είναι η χειρότερη που υπάρχει - και με αυτό το πρόσχημα - επιχειρείται πανελλαδικά, αλλά και στην περιοχή μας, η εγκατάσταση εργοστασίων καύσης – ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων, που θα αναλάβουν ιδιωτικές επιχειρήσεις στα πλαίσια ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης των ΑΣΑ.

Είναι προφανές ότι το ενδιαφέρον των πολυεθνικών και εθνικών εταιρειών οφείλεται στο γεγονός ότι η διαχείριση των απορριμμάτων μπορεί να αποφέρει κέρδη. Κέρδη για τους επιχειρηματίες, τα οποία θα προκύψουν από τα επιπλέον οικονομικά βάρη που θα πληρώσουν οι πολίτες για την ιδιωτικοποιημένη διαχείριση των ΑΣΑ και μάλιστα σε περίοδο οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης, με μειωμένα εισοδήματα, φτώχεια και μεγάλη ανεργία.Υπάρχει όμως, μια επιστημονικά και θεσμικά διεθνώς αποδεκτή ιεράρχηση των μεθόδων διαχείρισης των απορριμμάτων, που αναδεικνύει τις λύσεις που ωφελούν τις τοπικές κοινωνίες. Η ιεράρχηση αυτή προκύπτει με βάση τα πορίσματα της επιστήμης διεθνώς, την παγκόσμια εμπειρία, αλλά και με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες και πολιτικές. Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν την ιεράρχηση, η σημερινή κατάσταση με τις χωματερές και τους ΧΥΤΑ αποτελεί την τελευταία και χειρότερη μέθοδο διαχείρισης, ενώ η σχεδιαζόμενη με τα εργοστάσια καύσης – παραγωγής ενέργειας αποτελεί την προτελευταία χειρότερη λύση διαχείρισης απορριμμάτων από κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική άποψη.

Σύμφωνα με την ίδια ιεράρχηση, οι καλύτερες μέθοδοι κοινωνικά-οικονομικά-περιβαλλοντικά είναι με σειρά προτεραιότητας: 1) η πρόληψη-μείωση, 2) η επαναχρησιμοποίηση και 3) η ανακύκλωση- κομποστοποίηση των απορριμμάτων με διαλογή στην πηγή.

Οι τρεις αυτές λύσεις σε συνδυασμό, αποτελούν μια ολοκληρωμένη διαχείριση των ΑΣΑ, που μπορεί να εφαρμοσθεί αποκεντρωμένα στο δήμο μας, με μικρής κλίμακας και φθηνές εγκαταστάσεις, δημιουργεί τις περισσότερες νέες θέσεις εργασίας, προστατεύει το περιβάλλον, μπορεί να υλοποιηθεί από εμάς τους ίδιους και τα οφέλη να τα καρπωθούμε άμεσα εμείς οι πολίτες.

Στον αντίποδα λοιπόν της απαξίωσης & ιδιωτικοποίησης των απορριμμάτων, υπάρχει το μοντέλο της δημόσιας-κοινωνικής διαχείρισης των ΑΣΑ, κατά το οποίο η συνολική διαχείριση (συμπεριλαμβανομένων των υποδομών) μπορεί να στηρίζεται στη συνεργασία μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεταιρισμών (κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας και άμεσης δημοκρατίας) και άλλων συλλογικοτήτων ενός δήμου, δίνοντας προτεραιότητα στον κοινωνικό έλεγχο, στη συμμετοχή των πολιτών και στις διαδικασίες δημοκρατικού προγραμματισμού (γενικές συνελεύσεις όπου εκεί λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις).

Ο Δήμος μας διαθέτει την πολιτική βούληση, τη θέληση αλλά και τα μέσα για να υποστηρίξει ένα τέτοιο πρωτοπόρο εγχείρημα που όμως απαιτεί την ουσιαστική συνεισφορά και ενεργοποίηση από κάθε ευαισθητοποιημένο δημότη.

Για τους παραπάνω λόγους, εμείς οι πολίτες του Δήμου Παύλου Μελά, παίρνουμε «από τα κάτω» την πρωτοβουλία να δημιουργήσουμε όλοι μαζί έναν κοινωνικό μη-κερδοσκοπικό συνεταιρισμό διαχείρισης των απορριμμάτων στο δήμο μας για να εφαρμόσουμε στην πράξη μια διαχείριση των ΑΣΑ ολοκληρωμένη, αποκεντρωμένη και με κοινωνικά δίκαιη κατανομή του παραγόμενου πλούτου. Ένα συνεταιρισμό, που θα συμμετέχουν ισότιμα όλοι οι πολίτες του δήμου μας (ένα άτομο – μία ψήφος), ανεξάρτητο από πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα.

Η διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου Παύλου Μελά στα χέρια των πολιτών !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου