Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2013

Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας   Το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2013  από την ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο. (Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, www.proskalo.net).
   Απευθύνεται στους πολίτες, που συμμετέχουν στις πάσης φύσεως συλλογικότητες της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας, αλλά και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο πολίτη.
   Στοχεύει στην προώθηση της εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης και πληροφόρησης των συμμετεχόντων στις ιδέες, αξίες και αρχές της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, της άμεσης δημοκρατίας και του συνεργατισμού.
   Βασίζεται στη διπλή φύση των συνεταιρισμών: Κοινωνική – Οικονομική και συνακόλουθα στη διπλή φύση της συνεταιριστικής εκπαίδευσης: Ιδεολογική – Οικονομικοτεχνική.
   Η εκπαιδευτική του μεθοδολογία στηρίζεται στις αρχές μάθησης των ενηλίκων:
1.                  Η σκέψη συνδέεται με τη δράση
2.                  Επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι οι διδασκόμενοι
3.                  Ευρετική πορεία προς τη γνώση
4.                  Κριτικός τρόπος σκέψης
5.                  Αμφίδρομες σχέσεις διδασκόντων - διδασκομένων
   Θεμέλιος λίθος του είναι η διαρκής αλληλεπίδραση θεωρίας και πράξης διότι "δεν αρκεί να τείνει η σκέψη να πραγματωθεί, πρέπει και η πραγματικότητα να τείνει να γίνει σκέψη".
   Η παρακολούθησή του είναι ελεύθερη και δωρεάν.
   Ο ιστότοπος του Λαϊκού Πανεπιστημίου Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας λειτουργεί στη διεύθυνση:
και περιλαμβάνει μέχρι στιγμής:
- Μια σύντομη παρουσίαση του Λαϊκού Πανεπιστημίου
- Το πρόγραμμα και την αφίσα του 1ου Θεματικού Κύκλου  (Φεβρουάριος-Ιούνιος 2013)
- Τους εισηγητές
- Βιντεοθήκη διαλέξεων
- Βιβλιογραφικό υλικό
- Στοιχεία επικοινωνίας
- Συνδέσμους με σχετιζόμενους ιστότοπους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου