Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2013

Διακήρυξη αρχών του κινήματος απευθείας διάθεσης προϊόντων στη Θεσσαλονίκη


Ανοιχτό Δίκτυο για την Απευθείας Διάθεση Προϊόντων στη Θεσσαλονίκη


Συλλογικότητες της Θεσσαλονίκης, μεμονωμένοι παραγωγοί και ομάδες παραγωγών που όλο αυτό το διάστημα ενεργοποιούμαστε σε κινήσεις απευθείας διάθεσης προϊόντων, ο καθένας με το δικό του ξεχωριστό και αυτόνομο τρόπο, ολοκληρώσαμε ένα κύκλο διαβούλευσης.
Η διαβούλευση αυτή με πνεύμα αλληλοκατανόησης κατέληξε σε μια γενική συμφωνία αρχών, ώστε να πετύχουμε στο μέλλον τη μεταξύ μας δικτύωση, τους στόχους, τους τρόπους και τη συνεργασία στο ζήτημα της παραγωγής και της διανομής τροφής και προϊόντων.
            
Οι αρχές μας:


 1. Το κίνημα άμεσης διάθεσης λειτουργεί με αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες, χωρίς εξαρτήσεις από κράτος, ιδιωτικές εταιρείες και κόμματα. Δημιουργεί δικές του αυτόνομες δομές και τις θεσμίζει, αξιοποιώντας το υπάρχον νομικό/θεσμικό πλαίσιο, αμφισβητώντας το όπου αυτό είναι άδικο και διεκδικώντας την αλλαγή του προς την κατεύθυνση ενίσχυσης των δομών και λειτουργιών της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας
 2. Το κίνημα λειτουργεί στο πλαίσιο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, προωθώντας το συνεργατισμό στις σχέσεις παραγωγών – καταναλωτών, καθώς και στις μορφές οργάνωσής τους (αγροτικοί και μεταποιητικοί συνεταιρισμοί, καταναλωτικοί συνεταιρισμοί, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, μικροί παραγωγοί, αυτοαπασχολούμενοι, αυτόνομες μικρές μονάδες, ομάδες παραγωγών, αυτόνομες αγορές παραγωγών κ.α.)
 3. Το κίνημα στηρίζεται σε σχέσεις αμοιβαιότητας, αμεσότητας, εγγύτητας και εμπιστοσύνης μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών
 4. Το κίνημα διακινεί ποιοτικά - ασφαλή προϊόντα. Αξιοποιεί το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο ελέγχου με προοπτική τον αυτοέλεγχο με διαδικασίες που θα διαμορφώσει το ίδιο το κίνημα, μέσα και από την άμεση σχέση και συνεργασία με τους παραγωγούς και με βάση επιστημονικές μεθόδους αμοιβαία αποδεκτές
 5. Το κίνημα άμεσης διάθεσης δίνει προτεραιότητα στην τοπικότητα των παραγόμενων προϊόντων στην κατεύθυνση της αυτάρκειας και της διατροφικής κυριαρχίας. Επιπλέον, ο προσανατολισμός στην τοπικότητα βοηθάει την κοινοτική αντίληψη, την απομεγέθυνση, την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, τη μείωση της ανεργίας και την προστασία του περιβάλλοντος
 6. Το κίνημα δεν αποδέχεται τις τιμές που διαμορφώνονται μέσα από την κυρίαρχη λειτουργία της αγοράς. Επιδιώκει τη διαμόρφωση μίας δίκαιης τιμής στην οποία μπορεί να συμβάλει η ανάπτυξη του κινήματος συνεργασίας των καταναλωτών και η σχέση του με το αντίστοιχο συνεργατικό κίνημα των παραγωγών, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπρεπής διαβίωση παραγωγών, εργαζόμενων και καταναλωτών
 7. Το κίνημα άμεσης διάθεσης δεν συνεργάζεται και αποκλείει: - Όσους, έξω από την παραγωγική διαδικασία, παρεμβαίνουν και μεσολαβούν, κερδοσκοπώντας σε βάρος των παραγωγών και των καταναλωτών - Όσους απειλούν με τη δραστηριότητά τους τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον -  Όσους παραβιάζουν τα εργασιακά δικαιώματα και προσβάλλουν την προσωπικότητα των εργαζομένων
 8. Το κίνημα άμεσης διάθεσης δεν είναι εγχείρημα φιλανθρωπίας ή ελεημοσύνης. Είναι κίνημα κοινωνικής αλληλεγγύης και αντίστασης.


  
Οι συλλογικότητες που υπογράφουν μέχρι στιγμής είναι:
 • Αγροτικό Παντοπωλείο Καλαμαριάς
 • Βοτανόκηπος, Ομάδα παραγωγών - μεταποιητών
 • Γυναικείος συνεταιρισμός Αιγινίου «Αρμονία»
 • Επιτροπή Κατοίκων Κέντρου Θεσσαλονίκης
 • Επιτροπή Πρωτοβουλίας Κατοίκων Θέρμης
 • Κοινωνικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Θεσσαλονίκης (υπογράφει η ΠΔΕ) "Βίος Coop"
 • Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ALLOSTROPOS
 • Κοινωνικός χώρος για την ελευθερία "μικρόπολις" / Αποκαταναλωτικός συνεταιρισμός- μικροπρατήριο "Συντροφία"
 • Κολεκτίβα ΦΥΣΙολογικά Καθαριστικά.
 • Ομάδα παραγωγών Αγίου Γεωργίου Γρεβενών
 • ΠΕΡιαστικές ΚΑλλιέργειες Πρώην Στρατοπέδου Καρατάσου.
 • Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο.
 • ΣΠΑΜΕ, Συνεταιριστική Παράκαμψη Μεσαζόντων
 • Συνέλευση Κατοίκων Καλαμαριάς

 Ιστότοπος του Ανοιχτού Δικτύου για την Απευθείας Διάθεση Προϊόντων στη Θεσσαλονίκη:
http://anoixtodiktio.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου