Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2011

Η Κοινωνική Οικονομία ως απάντηση στην Οικο-Κοινωνικο-Οικονομική κρίση στην Ευρώπη (3)


Από τις 19 έως τις 21 Οκτωβρίου 2011 ως ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο. (Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία) συμμετείχαμε στο “πρόγραμμα γνωριμίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς” καθώς και στην ημερίδα με θέμα "Η Κοινωνική Οικονομία ως απάντηση στην οικο-κοινωνικο-οικονομική κρίση στην Ευρώπη". 
 Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας ο κ. Απόστολος Ιωακειμίδης περιγράφοντας της επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας ανέφερε ότι είναι “μια ομάδα εταιρειών που λειτουργούν αντίθετα από τις παραδοσιακές κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις.  Χαρακτηρίζονται από ένα ισχυρό πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ των μελών και ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς την τοπική κοινότητα στην οποία δραστηριοποιούνται. Κοινό χαρακτηριστικό τους στην επιχειρηματική δραστηριότητά τους, είναι πάνω από όλα η απουσία της επιδίωξης του κέρδους, προκειμένου να ικανοποιήσουν τους μετόχους της επένδυσης. Και είναι ακριβώς αυτό το στοιχείο, δηλαδή η μεγιστοποίηση του κέρδους με κάθε κόστος, που είναι ένα από τα πιο σημαντικά αίτια της πρόσφατης χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, που είχε - και εξακολουθεί να έχει - μια καταστρεπτική επίδραση στην οικονομία πολλών χωρών και κυρίως του Νότου της Ευρώπης. Η κρίση έχει μετατοπίσει το κέντρο βάρους των φορέων χάραξης πολιτικής σε πιο μακροπρόθεσμους στόχους και στους ανθρώπους, αντί του κεφαλαίου, και έχει βοηθήσει στην τοποθέτηση των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας στην ημερήσια διάταξη και πάλι.
Κατά κάποιο τρόπο, η κρίση έγινε ευκαιρία για τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, να αποδείξουν πόσο καλά μπορούν να βελτιώσουν την ευημερία, την κοινωνική ισότητα και δικαιοσύνη”.
Οι οντότητες της κοινωνικής οικονομίας είναι επιχειρήσεις και, ως τέτοιες, είναι τμήμα της  πολιτικής της Επιτροπής με στόχο την προώθηση των επιχειρήσεων ανεξάρτητα από την μορφή τους και τις δραστηριότητές τους. Η πολιτική της Επιτροπής στον τομέα αυτό, κατά το τελευταίο τέταρτο του αιώνα συνίσταται στο να εγγυηθεί σε αυτούς ένα πεδίο δραστηριότητας ίσων ευκαιριών, ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν και να ευημερήσουν παράλληλα με τις επιχειρήσεις του κεφαλαίου με κερδοσκοπικό προσανατολισμό.
Επιτροπή εξετάζει τα διάφορα προβλήματα που μπορεί να έχουν οι οικογένειες των ΕΚΟ, λόγω του επιχειρηματικού μοντέλου και των στόχων τους, το ύφος και το ήθος εργασίας τους, σε τομείς όπως η πολιτική ανταγωνισμού, το δίκαιο των εταιρειών, των κρατικών ενισχύσεων, των δημόσιων συμβάσεων, των κοινωνικών υπηρεσιών, της φορολογίας, των στατιστικών, λογιστικών , η χρηματοδότηση, κλπ.
Για την επόμενη μέρα των συνεταιρισμών, των αλληλοβοηθητικών ασφαλιστικών ταμείων, των ενώσεων και των ιδρυμάτων.
Τα αποτελέσματα και οι συστάσεις της μελέτης σχετικά με την Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία (European cooperative society - SCE) θα συζητηθούν σε δύο μεγάλες διασκέψεις το 2012, το Διεθνές Έτος για τους συνεταιρισμούς για τα Ηνωμένα Έθνη (τον Απρίλιο Βρυξέλλες, τον Σεπτέμβριο Κύπρος). Αυτές οι εκδηλώσεις θα επιτρέψουν στην Επιτροπή να παρουσιάσει τη συνολική έκθεση στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειών, συνοδευόμενη, εφόσον απαιτείται, από προτάσεις για τροποποιήσεις του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας.
Όσον αφορά την αλληλοβοηθητική ασφάλιση υπάρχει  ενδιαφέρον και ως απάντηση στο αίτημα των ενδιαφερομένων, η Επιτροπή θα χρηματοδοτήσει τη μελέτη η οποία εξετάζει και διερευνά λύσεις σε τυχόν εμπόδια που έχουν όταν προσπαθούν να αναπτυχθούν σε εθνικό επίπεδο και σε κάθε δυσκολία που αντιμετωπίζουν όταν επεκτείνονται διασυνοριακά. Αυτή η μελέτη θα μας βοηθήσει να έχουμε μια ιδέα σχετικά με την αναγκαιότητα οποιασδήποτε μελλοντικής δράσης στον τομέα.
Όσον αφορά τα ιδρύματα η επιτροπή προτίθεται να  προτείνει πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους ένα νέο σχέδιο κανονισμού για το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος  κοινού σκοπού παροχών, προκειμένου να διευκολυνθούν οι δραστηριότητες και για τη συγκέντρωση κεφαλαίων πέραν των συνόρων.
Μετά την έγκριση αυτού του κειμένου, η Επιτροπή θα υποβάλει τελικά ένα νέο κείμενο για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σε ότι αφορά τις κοινωνικές επιχειρήσεις, χάρη στην επικείμενη Κοινωνική Επιχειρησιακή Πρωτοβουλία, μια σειρά νέων πολιτικών μέτρων θα εγκριθεί, σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα νομικό και διοικητικό περιβάλλον ευνοϊκό στην ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων.
Για το πλήρες κείμενο της παρουσίασης του κ. Απόστολου Ιωακειμίδη κάντε κλικ εδώ.

1 σχόλιο:

  1. Η ανεξάρτητη διαδικτυακή "Τηλεόραση από τους Πολίτες" σας στέλνει από την Κρήτη το παρακάτω ρεπορτάζ της, που ίσως βρείτε ενδιαφέρον:

    http://www.politestv.gr/index.php?id=1000&article=40

    ΑπάντησηΔιαγραφή