Κυριακή 13 Μαρτίου 2016

Η τοποθέτηση της ΠΡΩΣΚΑΛΟ για ένα Συνέδριο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας "από τα κάτω"

Στην προσυνεδριακή ημερίδα, που έγινε στη Θεσσαλονίκη στις 12.3.2016, ενόψει του Συνεδρίου Κοινωνίας Πολιτών για την Κοινωνική Οικονομία (με βασικούς διοργανωτές το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και την ΠΕΣΚΟ - Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας), συμμετείχε η ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο. - Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία με εκπρόσωπο τον Λάζαρο Αγγέλου.
Στο κείμενο, που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι βασικοί άξονες της τοποθέτησης της ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο. για ένα Συνέδριο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας "από τα κάτω".


Α. ΤΟ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ και ΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Α.1. Διακηρύσσεται οριζόντια, από τα κάτω οργάνωση, αλλά το πλαίσιο και οι επιτροπές    ορίζονται από τα πάνω.
Α.2. Διακηρύσσεται “πέρα από το κράτος και την αγορά”, αλλά γίνεται προεκλογική προβολή κόμματος και δημοτικής παράταξης από τη σελίδα του Πανελλήνιου Παρατηρητηρίου Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (βλ. εικόνες).

 


 Α.3. Ερώτημα: Κοινωνία των Πολιτών ή διαμεσολαβητών; (βλ. εικόνα)ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟΥ-ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Κ.ΑΛ.Ο.
Α.1.  Αυτο-οργάνωση :
·         Ισότιμη συμμετοχή σε τοπικά-περιφερειακά-εθνικά όργανα συντονισμού==>
     ορισμός εκπροσώπων από τις συλλογικότητες που συμμετέχουν
     συλλογική διαμόρφωση πολιτικού-οργανωτικού πλαισίου και πρωτοβουλιών
     “από κάτω προς τα πάνω”, όλες οι επιτροπές, όχι το αντίθετο.
Α.2. Πλήρης αυτονομία από κέντρα πολιτικής, οικονομικής και επικοινωνιακής ισχύος :
·         κόμματα,
·         παρατάξεις, κλπ.
Α.3. Απόρριψη κάθε είδους “διαμεσολαβητών” προς κεντρικές και τοπικές εξουσίες.
       Όχι στους “μεσάζοντες” κάθε μορφής.

Β. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ 
Β.   Πρόταση Κειμένου Απόφασης του ΠΠΚΜ για Προσυνέδριο και Συνέδριο με άξονες:
 ·         Συζήτηση πάνω στην Κοινωνία των Πολιτών και την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία. Άλλο είναι η Κοινωνία των Πολιτών και άλλο η ΚΑΛΟ.
·         Συζήτηση/διαμόρφωση της σχέσης Κοινωνίας των Πολιτών και Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας με διάλογο και συνεργασία των αντίστοιχων οργανώσεων. Αναγνώριση του διακριτού ρόλου των δύο. Ανίχνευση κοινού πλαισίου δράσης.
 ·         Ξεκινάμε από κάτω προς τα πάνω :
     συγκροτούμε συντονιστικές επιτροπές (Σ.Ε.) σε κάθε  περιφέρεια και περιφ. ενότητα ισότιμα, ορίζοντας κάθε συλλογικότητα έναν/μια εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του/της. Θεμελιακή προϋπόθεση: η συμμετοχή συλλογικοτήτων που έχουν ενεργό παρουσία και δράση στον τομέα της ΚΑΛΟ.
     Οι Σ.Ε. διαμορφώνουν πρόταση ιδεολογικο-πολιτικού, προγραμματικού και οργανωτικού πλαισίου, το οποίο προτείνουν σε πλατιές-ανοιχτές συνελεύσεις των συλλογικοτήτων σε πρωτοβάθμιο επίπεδο και των εκπροσώπων των συλλογικοτήτων σε δευτεροβάθμιο επίπεδο προς διάλογο και απόφαση.
     Οι αποφάσεις των Περιφερειακών Συνελεύσεων αποτελούν εισηγητικό πλαίσιο προς μια Εθνική Συνέλευση εκπροσώπων, η οποία θα πάρει και τις τελικές αποφάσεις.
 ·         Διαμορφώνουμε εξ αρχής τις υποδομές και τα μέσα επικοινωνίας, απορρίπτοντας πρακτικές και πρόσωπα ατομικής προβολής και θεσμούς συγκεντρωτικής λειτουργίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου