Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2012

Η Οικονομία που χρειαζόμαστεΔιακήρυξη του κινήματος της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στο Rio +20


(Η διακήρυξη αυτή εκδόθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Διηπειρωτικού Δικτύου Προώθησης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Réseau Intercontinental dePromotion de l’Économie Social Solidaire - RIPESS) τον Ιούνιο του 2012 στο Rio de Janeiro.)

Η Σύνοδος Κορυφής των λαών και η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη Rio +20 πραγματοποιήθηκε σε μια στιγμή κρίσης του πολιτισμού που εκφράζεται με μια ποικιλία κρίσεων: διατροφική, οικολογική, ενεργειακή, οικονομική, κοινωνική και πολιτικής εκπροσώπησης. Και δεν είναι με την ίδια σκέψη και το ίδιο κοινωνικό μοντέλο που δημιούργησαν αυτές τις κρίσεις, που θα βγούμε από αυτήν!

Η υποτιθέμενη πράσινη οικονομία, έτσι όπως αυτή παρουσιάστηκε από τις κυβερνήσεις και τις πολυεθνικές δεν είναι παρά μια επέκταση αυτού του μοντέλου διαμέσου της εμπορευματοποίησης των κοινών αγαθών, ως νέα οδός επέκτασης του καπιταλισμού σε κρίση, ενώ η αλληλέγγυα οικονομία επιτρέπει να χειραφετηθούμε.

Σε όλες τις ηπείρους, σε κοινότητες, περιφέρειες και χώρες υπάρχουν ήδη κοινωνικές και οικονομικές πρωτοβουλίες σε πολλούς τομείς δραστηριοτήτων που αποδεικνύουν τη συγκεκριμένη και ζωντανή δυνατότητα άλλων μοντέλων ανάπτυξης, οργάνωσης της οικονομίας και των κοινωνιών, όπου η ζωή, oπλουραλισμός, η αυτοδιαχείριση, η περιβαλλοντική και κοινωνική δικαιοσύνη ορίζουν μια αλληλέγγυα οικονομία διαφοροποιημένη από την καπιταλιστική οικονομία. Η αλληλέγγυα οικονομία είναι ένα κοινωνικό κίνημα που, μαζί με άλλα, συμβάλλει στην εδραίωση μιας πραγματικής οικονομικής και πολιτικής δημοκρατίας.

Η δημιουργία του Διεθνούς Οργανισμού Περιβάλλοντος, που προτάθηκε από το UNEP δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Είναι επιτακτική ανάγκη τα εργαλεία και οι θεσμοί της διακυβέρνησης να μετασχηματισθούν για να είναι δομικά στηριγμένα σε συνεχείς διαδικασίες διαβούλευσης και συμμετοχής όλων των τομέων της κοινωνίας, σε τοπικό, περιφερειακό, διεθνές επίπεδο και να μην κυριαρχούνται από τους μεγαλύτερους χρηματοδότες και να μην διοικούνται από τους "ειδικούς". Πρέπει να σέβονται και να αναγνωρίζουν την κυριαρχία των λαών και των κοινοτήτων που μόνον αυτοί έχουν τη νομιμότητα και τη δυνατότητα να οδηγήσουν σε μια αλληλέγγυα ανάπτυξη που εξασφαλίζει τη διατήρηση των κοινών αγαθών.

Η αλληλέγγυα οικονομία οικοδομεί μοντέλα παραγωγής και υπηρεσιών μαζί με όλους και για όλους. Αυτές οι πρωτοβουλίες δεν μπορούν να θεωρηθούν ως απλά «προγράμματα επιδιόρθωσης και καταπολέμησης της φτώχειας." Αντίθετα, εγγυώνται από τη φύση τους τη δικαιοσύνη σε όλες τις διαστάσεις της, παράλληλα με την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων, χωρίς τη συγκέντρωση πλούτου υλικού και οικονομικού και χωρίς δημιουργία φτώχειας. Η αλληλέγγυα οικονομία εφαρμόζει δίκαια συστήματα εμπορίου, κοινωνικές χρηματοδοτήσεις και νομίσματα στην υπηρεσία των πραγματικών οικονομιών, σύντομη κυκλοφορία μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών, την επισιτιστική κυριαρχία, μεταξύ άλλων συγκεκριμένων εναλλακτικών.

Το κίνημα της αλληλέγγυας οικονομίας, μαζί με άλλα κινήματα μετασχηματισμού της κοινωνίας ενσαρκώνει ένα πραγματικό δημοκρατικό σχέδιο σεβασμού των δικαιωμάτων ανδρών και γυναικών, της εργασίας, των πολιτικών δικαιωμάτων, της πολιτιστικής πολυμορφίας και των δικαιωμάτων της φύσης για το ευ ζην των πληθυσμών.

Το Rio +20 δεν θα ανταποκριθεί στις προκλήσεις που τίθενται, παρά μόνον αν οι συμμετέχουσες κυβερνήσεις κατευθυνθούν σε αυτό που χτίζεται από τον λαό ως μια πραγματική εναλλακτική για το μέλλον της ανθρωπότητας στη Γη.

___________________________________________________

ΣΣ: Την Διακήρυξη έχουν υπογράψει περισσότερες από 370 συλλογικότητες από τις 5 ηπείρους. Από την Ελλάδα, η Διακήρυξη συνυπογράφεται από την ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο. - Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (www.proskalo.net) και από τον Κοινωνικό Καταναλωτικό Συνεταιρισμό Θεσσαλονίκης "Βιος Coop" (www.bioscoop.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου